"Đảng ta là đạo đức, là văn minh" - sự thật không thể bác bỏ

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - sự thật không thể bác bỏ

QPTD -Thứ Năm, 06/02/2020, 07:56 (GMT+7)
Xuyên tạc, nói xấu, hòng làm mất uy tín, thể diện, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thế nhưng, thực tiễn đã bác bỏ mọi xuyên tạc, chứng minh rõ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2020

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2020

QPTD -Thứ Hai, 03/02/2020, 20:43 (GMT+7)
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Giữ trọn niềm tin với Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc”; Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”; HOÀNG CHÍ BẢO “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - 90 năm nhìn lại; MẠCH QUANG THẮNG “ Đảng Cộng sản Việt Nam tự đổi mới để mãi là đảng cầm quyền” và nhiều bài viết của các tác giả khác.

"Đảng ta là đạo đức, là văn minh" - 90 năm nhìn lại

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - 90 năm nhìn lại

QPTD -Thứ Tư, 29/01/2020, 07:31 (GMT+7)
Lịch sử vẻ vang của Đảng 90 năm qua là lịch sử chiến đấu, hy sinh, thế hệ tiếp nối thế hệ của những người Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân và dân tộc mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nhân dân.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

QPTD -Thứ Hai, 02/02/2015, 07:59 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản (ĐCS) nói riêng, trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - đã đề cao vấn đề đạo đức,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2015

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2015

QPTD -Chủ Nhật, 01/02/2015, 20:45 (GMT+7)
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2-2015 trân trọng đăng bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình hiện nay", bài "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" của tác giả Nguyễn Trọng Phúc – Nguyễn Thị Nhàn và bài “Đại đoàn kết dân tộc - nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng” của Nguyễn Việt Hùng… cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.

"Bình mới, rượu cũ" của những thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam

“Bình mới, rượu cũ” của những thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:16 (GMT+7)
Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam không hề thay đổi. Các thủ đoạn mới chỉ là việc “thay hình, đổi dạng” cho phù hợp với tình hình và diễn biến của thời cuộc.

Vượt qua "tư duy nhiệm kỳ" để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vượt qua “tư duy nhiệm kỳ” để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:15 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp; phấn đấu vượt qua những rào cản trong giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa con người với công việc và tổ chức. Một trong những rào cản đó là “tư duy nhiệm kỳ” của cán bộ, đảng viên đang thực thi trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:11 (GMT+7)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đấu tranh loại trừ chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm là giải pháp rất quan trọng.

Về cái gọi là "Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2012"

Về cái gọi là “Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2012”

QPTD -Thứ Năm, 05/04/2012, 16:30 (GMT+7)
Ngày 07 tháng 3 năm 2012, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã thông qua cái gọi là “Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 2012” (The Vietnam Human Rights Act of 2012) do Tiểu ban về Châu Phi, Y tế toàn cầu và Nhân quyền trình lên. Đây là một Dự luật sai trái, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam và hoàn toàn đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như lợi ích của hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2012, 14:26 (GMT+7)
Cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đã diễn ra quyết liệt, phức tạp trong hơn 160 năm qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời. Tuy nhiên, bất chấp vô vàn thách thức và sự thù nghịch, cùng với thời gian, chủ nghĩa cộng sản đã ngày càng khẳng định vai trò tích cực đối với tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết