Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội - sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội - sự lựa chọn của lịch sử, không thể thay thế

QPTD -Thứ Hai, 10/02/2020, 07:01 (GMT+7)
Chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Song, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được thực tiễn kiểm nghiệm, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, không thể thay thế...

Cần kiên trì giữ gìn hoà bình, ổn định

Cần kiên trì giữ gìn hoà bình, ổn định

QPTD -Thứ Sáu, 21/09/2012, 01:51 (GMT+7)
Chiều 20-9, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Triết lý sống Hồ Chí Minh

Triết lý sống Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 30/07/2012, 02:49 (GMT+7)
­ Triết lý sống là giá trị nội tại, quan niệm về sự cống hiến và hưởng thụ nhu cầu vật chất, tinh thần, như là mục đích cuối cùng của đời người. Triết lý sống nằm trong đạo đức nhưng là phần “chìm”, phần tinh túy của đạo đức, có chức năng tự điều chỉnh đời sống tư tưởng, tình cảm và hành động của con người.

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2012, 14:26 (GMT+7)
Cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đã diễn ra quyết liệt, phức tạp trong hơn 160 năm qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời. Tuy nhiên, bất chấp vô vàn thách thức và sự thù nghịch, cùng với thời gian, chủ nghĩa cộng sản đã ngày càng khẳng định vai trò tích cực đối với tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại.

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 14:11 (GMT+7)
Tầm vóc trí tuệ của Đảng và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên CNXH ngày càng được khẳng định, nhất là sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đến nay, quan niệm của chúng ta về CNXH được xác định rõ hơn. Song còn nhiều vấn đề rất quan trọng cần được tiếp tục giải quyết. Một trong những vấn đề đó là xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế.

Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

QPTD -Thứ Sáu, 19/08/2011, 21:57 (GMT+7)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết