Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện nay

QPTD -Chủ Nhật, 16/01/2022, 21:04 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với ngành kỹ thuật Quân đội, việc xây dựng đội ngũ cán bộ này vừa là vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, cần được triển khai thực hiện với các chủ trương, giải pháp đồng bộ, theo lộ trình xác định.

Quán triệt quan điểm "chủ động phòng ngừa là chính" trong phòng, chống bạo loạn

Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính” trong phòng, chống bạo loạn

QPTD -Chủ Nhật, 16/01/2022, 07:40 (GMT+7)
Nhận thức rõ mối quan hệ giữa công tác phòng ngừa và xử lý bạo loạn trong tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ phải lấy “chủ động phòng ngừa là chính”. Đây là vấn đề rất quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện.

Bàn về nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội

Bàn về nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội

QPTD -Chủ Nhật, 16/01/2022, 07:40 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ là nội dung quan trọng, xuyên suốt của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Quân đội. Trong đó, nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội là một trọng tâm.

Tập huấn công tác giáo dục chính trị toàn quân năm 2022

Tập huấn công tác giáo dục chính trị toàn quân năm 2022

QPTD -Thứ Sáu, 14/01/2022, 13:15 (GMT+7)
Ngày 14/01, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị toàn quân năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 155 điểm cầu trong toàn quân.  Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị.

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

QPTD -Thứ Sáu, 14/01/2022, 09:17 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quan điểm vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Quân khu 2 nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Quân khu 2 nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 14/01/2022, 08:08 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1 và mọi “công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2, những năm qua, công tác cán bộ luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Quân khu 7 - kết quả và kinh nghiệm

Công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Quân khu 7 - kết quả và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 13/01/2022, 07:56 (GMT+7)
Thời gian qua, nước ta hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, với nhiều biến thể mới, diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19,

Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 13/01/2022, 07:54 (GMT+7)
Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, biện pháp quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị. Thấu triệt tinh thần đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này bằng các giải pháp thiết thực, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Lật tẩy thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng đất nước

Lật tẩy thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng đất nước

QPTD -Thứ Năm, 13/01/2022, 07:54 (GMT+7)
Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch. Đấu tranh, vạch trần thủ đoạn đó là góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam
Sáng 08/01, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 08 đến 10/01.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:51 - 14/01/2022

EUR25,336.6626,756.91

GBP30,323.8931,618.74

USD22,540.0022,850.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:17 - 14/01/2022

HCMSJC61.05061.700
Hà NộiSJC61.05061.720
Đà NẵngSJC61.05061.720