Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho Quân đội nhân dân Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 07/04/2020, 22:15 (GMT+7)
Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở, nền tảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Xây dựng huyện Bình Liêu mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

Xây dựng huyện Bình Liêu mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Năm, 13/06/2019, 08:15 (GMT+7)
Với quan điểm: “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”, Huyện luôn chủ động kết hợp quốc phòng, an ninh ngay trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, ngành, lĩnh vực; chú trọng tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh theo phương châm “mạnh về tiềm lực, vững về thế trận”...

Nhà máy Z189 phát huy truyền thống, vững bước phát triển

Nhà máy Z189 phát huy truyền thống, vững bước phát triển

QPTD -Thứ Năm, 17/01/2019, 10:27 (GMT+7)
Trong 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Nhà máy đã thực sự là “điểm sáng” trong ngành đóng tàu quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế, được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

QPTD -Thứ Sáu, 07/04/2017, 07:41 (GMT+7)
Quan điểm chủ động giữ nước từ khi nước chưa nguy là truyền thống quý báu của dân tộc, được Đảng ta vận dụng và phát triển lên tầm cao mới. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhằm tạo nguồn lực, sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...

Quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong bối cảnh hội nhập

Quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong bối cảnh hội nhập

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2016, 15:42 (GMT+7)
Đây là quan điểm cơ bản, thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là tầm quan trọng của sự kết hợp các lĩnh vực đó trong việc tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

Nhà máy Z121 phát huy truyền thống, vững bước phát triển, hội nhập

Nhà máy Z121 phát huy truyền thống, vững bước phát triển, hội nhập

QPTD -Thứ Hai, 05/09/2016, 09:06 (GMT+7)
Những năm gần đây, Nhà máy có bước phát triển nhanh, vững chắc; đi đầu trong kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; thực hiện tốt tự chủ về tài chính; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt; đã tạo lập và khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế...

Nhà máy Z755 nâng cao hiệu quả kết hợp quốc phòng với kinh tế

Nhà máy Z755 nâng cao hiệu quả kết hợp quốc phòng với kinh tế

QPTD -Thứ Tư, 16/12/2015, 08:08 (GMT+7)
Trước yêu cầu xây dựng Binh chủng hiện đại và kết hợp quốc phòng với kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ của Nhà máy có sự phát triển,...

Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không đẩy mạnh đổi mới, phát triển

Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không đẩy mạnh đổi mới, phát triển

QPTD -Thứ Sáu, 31/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trước yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội trong tình hình mới, Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không đã và đang thực hiện đẩy mạnh đổi mới, tạo bước đột phá có tính chiến lược để phát triển bền vững,...

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn – điểm sáng về kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn – điểm sáng về kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế

QPTD -Thứ Sáu, 10/01/2014, 10:11 (GMT+7)
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Công ty đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ QP-AN, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các hoạt động quân sự và cùng các địa phương giữ vững an ninh chính trị,...

Bàn về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật

Bàn về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 19/08/2013, 16:23 (GMT+7)
Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội (KT-XH) trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật (NNLKT) là một nội dung của việc kết hợp quốc phòng với KT-XH trên một lĩnh vực cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, chúng ta cần một số lượng rất lớn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đặc biệt là NNLKT chất lượng cao,...

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 29/10/2020

HCMSJC55.80056.300
Hà NộiSJC55.80056.320
Đà NẵngSJC55.80056.320

Thời tiết