Quản lý, phát huy tốt vai trò của báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trước yêu cầu mới

Quản lý, phát huy tốt vai trò của báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 15:08 (GMT+7)
Ở nước ta, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên internet những năm gần đây có bước phát triển hết sức mạnh mẽ, bộc lộ cả thế mạnh và những phức tạp, hệ lụy khó lường. Làm gì và làm như thế nào để phát huy ưu điểm, hạn chế đến mức thấp nhất mặt trái của loại hình báo chí, thông tin, phương tiện kết nối này? Đó là câu hỏi lớn đặt ra cho cả xã hội, nhất là với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, văn hóa, thông tin.

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

QPTD -Thứ Ba, 28/02/2012, 02:03 (GMT+7)
Sáng 27-2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 &;Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay&; đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu chỉ đạo và truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

QPTD -Thứ Tư, 28/12/2011, 16:03 (GMT+7)
Sáng 26-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư. 

Khai mạc Hội nghị lần tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Khai mạc Hội nghị lần tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

QPTD -Thứ Ba, 27/12/2011, 06:12 (GMT+7)
Sáng 26-12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

Sự phi lý mang danh "dân chủ, nhân quyền"!

Sự phi lý mang danh “dân chủ, nhân quyền”!

QPTD -Chủ Nhật, 17/07/2011, 15:07 (GMT+7)
Trong khi cả nhân loại tiến bộ đang tập trung phấn đấu để thực hiện ngày càng tốt hơn vấn đề dân chủ, nhân quyền (DC,NQ), thì vẫn còn một số thế lực, cá nhân do mục đích hoặc định kiến sai lệch mượn danh DC,NQ đi ngược lại với thực tế và xu thế chung đó.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620