Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Hai, 17/06/2019, 08:22 (GMT+7)
Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Vì thế, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực; nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện ngày càng được củng cố...

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 21/01/2011, 17:49 (GMT+7)
Sau nhiều năm đi tìm đường cứu nước, cứu dân ở khắp năm châu, bốn biển, Nguyễn Ái Quốc luôn có một khát vọng cháy bỏng là sớm được trở về nước hòa nhập vào phong trào quần chúng nhân dân để thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ và cùng họ đấu tranh giành tự do, độc lập.

Làm theo lời Bác, quân và dân huyện Hà Quảng phấn đấu xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện

Làm theo lời Bác, quân và dân huyện Hà Quảng phấn đấu xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 13/12/2010, 13:35 (GMT+7)
Nói chuyện với đồng bào các dân tộc tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (ngày 21-2-1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: &;Đồng bào các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà, để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng CNXH làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no&;1. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền Huyện đã không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện (VMTD).

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên
Chiều 26-11, với 92,96% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:14 - 7/12/2019

EUR25514.7326360.12

GBP30148.3630631.18

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết