Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Đảng bộ huyện Hà Quảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Hai, 17/06/2019, 08:22 (GMT+7)
Những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Vì thế, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực; nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện ngày càng được củng cố...

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 21/01/2011, 17:49 (GMT+7)
Sau nhiều năm đi tìm đường cứu nước, cứu dân ở khắp năm châu, bốn biển, Nguyễn Ái Quốc luôn có một khát vọng cháy bỏng là sớm được trở về nước hòa nhập vào phong trào quần chúng nhân dân để thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ và cùng họ đấu tranh giành tự do, độc lập.

Làm theo lời Bác, quân và dân huyện Hà Quảng phấn đấu xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện

Làm theo lời Bác, quân và dân huyện Hà Quảng phấn đấu xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 13/12/2010, 13:35 (GMT+7)
Nói chuyện với đồng bào các dân tộc tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (ngày 21-2-1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: &;Đồng bào các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà, để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng CNXH làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no&;1. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền Huyện đã không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện (VMTD).

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết