Cần hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Cần hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo

QPTD -Thứ Hai, 22/01/2018, 08:00 (GMT+7)
Tôn giáo là một trong những vấn đề được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm kích động, gây rối, phá hoại, làm mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống Đảng và chế độ ta. Hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở để nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn đó...

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Bí thư ban hành chỉ thị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

QPTD -Thứ Bảy, 29/12/2012, 11:23 (GMT+7)
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.

Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:24 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh” 1 . Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng đang nỗ lực phấn đấu góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới.

Cựu Chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Cựu Chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 01:30 (GMT+7)
Từ khi ra đời đến nay, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã không ngừng “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Động viên cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh” 1 , xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam

Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 21/05/2012, 14:12 (GMT+7)
Tổ quốc ta đã hòa bình, thống nhất được 37 năm, nhưng hậu quả do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra là hết sức nặng nề, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, môi trường và đời sống của nhân dân. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, để rà phá hết số bom mìn này, Việt Nam sẽ phải tiến hành hàng trăm năm nữa và cần nhiều tỷ USD. Vì vậy, thời gian tới, cùng với huy động sức mạnh nội lực, chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Tổng công ty 319 vững vàng phát triển và hội nhập

Tổng công ty 319 vững vàng phát triển và hội nhập

QPTD -Thứ Hai, 26/03/2012, 14:31 (GMT+7)
Trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động SX,KD đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng định hướng, đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Uy tín, vị thế và thương hiệu của Tổng Công ty đã được khẳng định và đánh giá cao trên thương trường.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Chủ Nhật, 05/02/2012, 14:26 (GMT+7)
Nắm vững quan điểm, đường lối nhiệm vụ cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đổi mới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đẩy mạnh tái cấu trúc  doanh nghiệp quân đội

Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp quân đội

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2011, 14:46 (GMT+7)
Từ nhiều năm qua, việc tái cấu trúc doanh nghiệp (TCTDN) được Bộ Quốc phòng tích cực triển khai và đã thu được kết quả bước đầu. Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và tiến trình TCTDN nhà nước, việc TCTDN quân đội cần được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, đồng bộ, khoa học và hiệu quả hơn.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:48 - 23/10/2020

HCMSJC55.83056.330
Hà NộiSJC55.83056.350
Đà NẵngSJC55.83056.350

Thời tiết