Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 06/12/2021, 06:49 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không thể lợi dụng dịch Covid-19 để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

Không thể lợi dụng dịch Covid-19 để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 30/11/2021, 15:27 (GMT+7)
Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế và đời sống xã hội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các lực lượng và toàn dân đã sẻ chia, chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, ổn định cuộc sống nhân dân.

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

QPTD -Thứ Ba, 30/11/2021, 07:44 (GMT+7)
Thời gian qua, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã nhận được tin, bài, thư góp ý của bạn đọc, cộng tác viên

Phong trào Thi đua Quyết thắng - động lực để Nhà máy A32 vượt khó, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ

Phong trào Thi đua Quyết thắng - động lực để Nhà máy A32 vượt khó, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ

QPTD -Thứ Năm, 25/11/2021, 08:26 (GMT+7)
Thi đua Quyết thắng, tạo động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy A32 xác định là một nội dung trong tâm.

Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cơ động chiến lược

Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu cơ động chiến lược

QPTD -Thứ Hai, 22/11/2021, 08:10 (GMT+7)
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kỹ thuật đối với việc cơ động chiến lược của đơn vị, ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2 đang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - tiền đề quan trọng để bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa"

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh - tiền đề quan trọng để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

QPTD -Thứ Hai, 22/11/2021, 08:10 (GMT+7)
Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm trực tiếp góp phần hun đúc, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới

Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 18/11/2021, 08:44 (GMT+7)
Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, được gần Bác, bên Bác hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực rèn luyện, học tập và làm theo Bác để luôn là hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới,...

Xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn Quân khu 9

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn Quân khu 9

QPTD -Thứ Năm, 18/11/2021, 08:44 (GMT+7)
“Thế trận lòng dân” là nền tảng của nền quốc phòng toàn dân. Đối với Quân khu 9 - địa bàn có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc càng có ý nghĩa quan trọng.

Xưởng X81 nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Xưởng X81 nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Tư, 10/11/2021, 10:05 (GMT+7)
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật, các thế hệ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ Xưởng X81 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vun đắp nên truyền thống “Bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, an toàn, chất lượng”

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với "thách thức kép"

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép”

QPTD -Thứ Hai, 08/11/2021, 08:11 (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của “thách thức kép”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu phát huy truyền thống “Đội du kích Ba Tơ” năm xưa, “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”; làm nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,...

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:08 - 7/12/2021

EUR25,394.0426,816.71

GBP29,839.0731,112.28

USD22,950.0023,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 07/12/2021

HCMSJC60.75061.450
Hà NộiSJC60.75061.470
Đà NẵngSJC60.75061.470