Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

QPTD -Chủ Nhật, 10/09/2017, 16:42 (GMT+7)
Những năm qua, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn coi công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai nhiều biện pháp thực hiện, trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh...

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

QPTD -Thứ Hai, 19/06/2017, 07:58 (GMT+7)
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhận rõ điều đó, những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Năm, 19/01/2017, 09:07 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau...

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, nhằm đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, trong đó có công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên...

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

QPTD -Chủ Nhật, 24/01/2016, 16:44 (GMT+7)
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, công tác này càng trở nên quan trọng, cấp thiết,...

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 08/06/2015, 16:28 (GMT+7)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã thực sự đi vào hệ thống giáo dục quốc dân, phát triển vững chắc cả bề rộng và chiều sâu, chất lượng ngày càng cao,...

Đổi mới phương pháp giảng dạy - khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Đổi mới phương pháp giảng dạy - khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Ba, 20/01/2015, 09:50 (GMT+7)
Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Ý thức rõ điều đó, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đổi mới phương pháp giảng dạy được xác định là khâu đột phá,...

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

QPTD -Thứ Hai, 15/09/2014, 23:01 (GMT+7)
Với nhận thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên Hải Phòng đã có nhiều giải pháp thiết thực tổ chức thực hiện công tác này,...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015

QPTD -Thứ Bảy, 30/08/2014, 12:12 (GMT+7)
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở tỉnh Thanh Hóa

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở tỉnh Thanh Hóa

QPTD -Thứ Tư, 10/07/2013, 21:59 (GMT+7)
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở. Qua đó, đã làm chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:56 - 20/03/2018

EUR27891.8328225.25

GBP31577.4232083.61

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 10:49 - 20/03/2018

HCMSJC36.50036.680
Hà NộiSJC36.50036.700
Đà NẵngSJC36.50036.700

Thời tiết