Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Năm, 19/01/2017, 09:07 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau...

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, nhằm đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, trong đó có công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên...

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

QPTD -Chủ Nhật, 24/01/2016, 16:44 (GMT+7)
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, công tác này càng trở nên quan trọng, cấp thiết,...

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 08/06/2015, 16:28 (GMT+7)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã thực sự đi vào hệ thống giáo dục quốc dân, phát triển vững chắc cả bề rộng và chiều sâu, chất lượng ngày càng cao,...

Đổi mới phương pháp giảng dạy - khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Đổi mới phương pháp giảng dạy - khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Ba, 20/01/2015, 09:50 (GMT+7)
Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Ý thức rõ điều đó, ngành Giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đổi mới phương pháp giảng dạy được xác định là khâu đột phá,...

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Hải Phòng

QPTD -Thứ Hai, 15/09/2014, 23:01 (GMT+7)
Với nhận thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên Hải Phòng đã có nhiều giải pháp thiết thực tổ chức thực hiện công tác này,...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015

QPTD -Thứ Bảy, 30/08/2014, 12:12 (GMT+7)
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở tỉnh Thanh Hóa

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở tỉnh Thanh Hóa

QPTD -Thứ Tư, 10/07/2013, 21:59 (GMT+7)
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở. Qua đó, đã làm chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới

QPTD -Thứ Sáu, 15/03/2013, 22:09 (GMT+7)
Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho HS,SV lòng yêu nước, yêu CNXH, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để HS,SV nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Những cống hiến to lớn của Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam
Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện hoàn cảnh nào, trong lao tù hay ngoài mặt trận, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 05:22 - 1/05/2017

EUR24679.7324974.79

GBP29090.5929556.96

USD2269522765

Giá vàng

Cập nhật : 09:18 - 29/04/2017

HCMSJC36.63036.880
Hà NộiSJC36.63036.900
Đà NẵngSJC36.63036.900

Thời tiết