Trường Quân sự Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Trường Quân sự Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 15/11/2012, 02:36 (GMT+7)
Đến nay, Nhà trường đã tổ chức được 27 khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 với hàng ngàn lượt cán bộ (bình quân mỗi khóa học có khoảng 100 học viên). Kết quả các khóa học: 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi. Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, người học đã nắm được một số quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và tăng cường QP-AN trong tình hình mới.

Hòa Bình thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Hòa Bình thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 15:22 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương là một nội dung quan trọng.

Cà Mau đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân

Cà Mau đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2012, 07:58 (GMT+7)
Giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện công tác này, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 1

Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 1

QPTD -Thứ Hai, 09/07/2012, 15:46 (GMT+7)
Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn chiến lược Quân khu 1, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu xác định: trước hết, phải thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân và lực lượng vũ trang.

Bình dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Bình dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2012, 07:23 (GMT+7)
Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2011, 16:14 (GMT+7)
Được xác định là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và quốc phòng - an ninh (QP-AN) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều biện pháp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Ba, 04/10/2011, 01:05 (GMT+7)
Ngày 8-9-2011, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2001 - 2011) thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Chỉ thị số 12-CT/TW và Nghị định số 116/2007/NC-CP) về GDQP-AN.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:36 - 08/08/2020

HCMSJC58.50060.300
Hà NộiSJC58.50060.320
Đà NẵngSJC58.50060.320

Thời tiết