Sức sống vượt thời gian của học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội

Sức sống vượt thời gian của học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội

QPTD -Thứ Hai, 04/05/2020, 09:06 (GMT+7)
Nhân loại đang kỷ niệm 202 năm Ngày sinh của C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2020), người đặt nền móng, sáng lập nên học thuyết Mác, biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học. Trong đó, học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội được xem là “hòn đá tảng” của quan niệm duy vật về lịch sử - một trong hai phát kiến vĩ đại của Mác, có sức sống vượt thời gian.

Sức sống của Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

Sức sống của Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2018, 09:19 (GMT+7)
Từ khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác trở thành một trọng điểm để các thế lực chống chủ nghĩa xã hội phê phán, đả kích; song, không phủ nhận được bản chất khoa học, cách mạng của Học thuyết này,...

Cần khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Mác – Lê-nin

Cần khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Mác – Lê-nin

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2014, 20:59 (GMT+7)
Trước sự thoái trào tạm thời của CNXH, hiện nay, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị cho rằng, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trong đó có học thuyết hình thái kinh tế - xã hội không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội,...

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2012, 14:26 (GMT+7)
Cuộc đấu tranh về hệ tư tưởng giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đã diễn ra quyết liệt, phức tạp trong hơn 160 năm qua, kể từ khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời. Tuy nhiên, bất chấp vô vàn thách thức và sự thù nghịch, cùng với thời gian, chủ nghĩa cộng sản đã ngày càng khẳng định vai trò tích cực đối với tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại.

Quan hệ quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam và Cuba giai đoạn 1975 - 1995
Trong lịch sử và hiện tại, Việt Nam và Cuba là hai nước có nhiều nét tương đồng; Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Cuba anh em đã phải trải qua biết bao gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết