Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng vấn đề "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để kích động, gây rối, phá hoại

QPTD -Thứ Ba, 28/03/2017, 09:46 (GMT+7)
Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề này là để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó...

Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ thông tin xấu, độc trên mạng

Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ thông tin xấu, độc trên mạng

QPTD -Thứ Năm, 16/03/2017, 13:15 (GMT+7)
Xuyên tạc, bịa đặt, “đổi trắng thay đen”, đưa tin mập mờ,… vốn là thủ đoạn được các thế lực thù địch và bọn phản động thường dùng để chống phá nước ta. Những thủ đoạn đó lại đang được “tiếp sức” bởi in-tơ-nét, mạng xã hội nên càng nguy hiểm hơn. Vậy, chúng ta hãy cảnh giác và...

Cảnh giác với những trò "Đánh lận con đen" của các thế lực thù địch, phản động

Cảnh giác với những trò "Đánh lận con đen" của các thế lực thù địch, phản động

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2016, 07:54 (GMT+7)
Để chống phá cách mạng Việt Nam, mà trọng tâm là chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch không từ một âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt nào. Trong đó, những chiêu trò theo dạng “đánh lận con đen” được họ thường xuyên sử dụng. Vì thế, chúng ta hãy cảnh giác, chủ động đấu tranh, bác bỏ,...

Cảnh giác với những kẻ giả dạng, đội lốt "tâm nguyện vì dân, vì nước"

Cảnh giác với những kẻ giả dạng, đội lốt "tâm nguyện vì dân, vì nước"

QPTD -Thứ Ba, 11/08/2015, 15:35 (GMT+7)
Càng gần đến Đại hội XII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động càng quyết liệt hơn với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc. Trong đó, một số kẻ bày tỏ tâm nguyện vì dân, vì nước rồi tham gia góp ý với Đảng nên cần phải thay đổi quan điểm về một số vấn đề, mà thực chất là phủ định đường lối của Đảng. Hãy cảnh giác!

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 5 – 2006

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 5 – 2006

QPTD -Thứ Ba, 06/12/2011, 23:16 (GMT+7)

Sự kiên định vì hạnh phúc của nhân dân

Sự kiên định vì hạnh phúc của nhân dân

QPTD -Thứ Hai, 05/09/2011, 23:47 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 5-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 5-2010

QPTD -Chủ Nhật, 21/08/2011, 23:25 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620