Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong các nhà trường Quân đội

Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong các nhà trường Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 26/07/2018, 08:54 (GMT+7)
Các nhà trường Quân đội phải hết sức coi trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn, như: kỹ năng nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng; kỹ năng thực hành bài giảng, truyền thụ kiến thức, nắm thông tin ngược từ học viên; chuẩn bị, điều khiển thảo luận; kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học...

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

QPTD -Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của Quân đội, đất nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác; coi đây là vấn đề cơ bản, then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT,...

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:06 (GMT+7)
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới*

QPTD -Thứ Năm, 19/07/2012, 14:39 (GMT+7)
Việc đổi mới, chỉnh đốn (ĐM,CĐ) Đảng trong Đảng bộ Quân đội là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; vì vậy, có quan hệ chặt chẽ và tác động tích cực tới quá trình xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ, gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần ngày 7/8
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:24 - 13/08/2020

HCMSJC52.90056.040
Hà NộiSJC52.90056.060
Đà NẵngSJC52.90056.060

Thời tiết