Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Quân đội hiện nay

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 22/02/2019, 07:02 (GMT+7)
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hệ quả từ nhiều nguyên nhân, song cốt lõi là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; vi phạm nguyên tắc, điều lệ Đảng, nói không đi đôi với làm, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2012, 13:59 (GMT+7)
Thực hiện kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương, vừa qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QPTD -Thứ Ba, 15/05/2012, 14:17 (GMT+7)
Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả nổi bật của Hội nghị; đề nghị toàn Đảng, toàn dân và quân ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 23/04/2012, 02:30 (GMT+7)
Bằng bản lĩnh, trí tuệ của mình, hơn 80 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện đã xác lập, củng cố và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo đối với dân tộc. Từ ngày có Đảng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 05/04/2012, 16:05 (GMT+7)
Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng hết sức quan tâm và có nhiều chủ trương, biện pháp để giữ vững, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Năm, 05/04/2012, 15:57 (GMT+7)
Vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị và Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn quốc; Quân ủy Trung ương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết, nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 3 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

Lực lượng vũ trang Quân khu 3 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

QPTD -Chủ Nhật, 11/03/2012, 15:30 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị là một mặt hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

QPTD -Thứ Ba, 28/02/2012, 02:03 (GMT+7)
Sáng 27-2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 &;Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay&; đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu chỉ đạo và truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 10/02/2012, 03:46 (GMT+7)
Ngày 07-02-2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc này.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY

QPTD -Thứ Tư, 18/01/2012, 14:28 (GMT+7)
Ngày 16-01-2012, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 12-NQ/TW: \Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay\. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết.

Thông cáo đặc biệt: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ, gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng do tuổi cao, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần ngày 7/8
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:13 - 13/08/2020

HCMSJC52.90056.040
Hà NộiSJC52.90056.060
Đà NẵngSJC52.90056.060

Thời tiết