Toàn quân tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Toàn quân tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Sáu, 07/04/2017, 07:41 (GMT+7)
Năm 2017, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Lữ đoàn Công binh 25 thực hiện tốt huấn luyện

Lữ đoàn Công binh 25 thực hiện tốt huấn luyện

QPTD -Thứ Hai, 27/03/2017, 08:31 (GMT+7)
Trước hết, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy và chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Nhận thức rõ yếu tố chính trị, tư tưởng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng, động viên lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3) luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác này bằng nhiều hình thức...

Công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4

Công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 4

QPTD -Thứ Sáu, 04/11/2016, 14:51 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu...

Một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn Công binh 131

Một số kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn Công binh 131

QPTD -Thứ Năm, 13/10/2016, 13:34 (GMT+7)
Một là, thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2016, 13:30 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị là nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này tại đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị...

Phú Thọ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

Phú Thọ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2016, 13:30 (GMT+7)
Trước hết, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp...

Sư đoàn 341 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 341 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 18/07/2016, 07:50 (GMT+7)
Trước hết, Sư đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khung A và quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ huấn luyện...

Học viện Hậu cần coi trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học viện Hậu cần coi trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 09/06/2016, 17:45 (GMT+7)
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Học viện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên...

 Lữ đoàn Xe tăng 203 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Lữ đoàn Xe tăng 203 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Sáu, 19/06/2015, 09:23 (GMT+7)
Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn 203 đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trước hết là coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,...

Những cống hiến to lớn của Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam
Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện hoàn cảnh nào, trong lao tù hay ngoài mặt trận, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:09 - 1/05/2017

EUR24679.7324974.79

GBP29090.5929556.96

USD2269522765

Giá vàng

Cập nhật : 09:18 - 29/04/2017

HCMSJC36.63036.880
Hà NộiSJC36.63036.900
Đà NẵngSJC36.63036.900

Thời tiết