Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)
Đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên là khâu trung tâm của công tác cán bộ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo...

Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)
Để tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, Nhà trường tập trung đột phá vào đổi mới, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, bảo đảm phù hợp với mặt bằng của hệ thống giáo dục quốc gia, đặc thù của Quân đội, sát định hướng sử dụng trang bị...

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

Đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, nhằm đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, trong đó có công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên...

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên tầm cao mới

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên tầm cao mới

QPTD -Thứ Năm, 27/10/2016, 10:24 (GMT+7)
Phát huy truyền thống và kinh nghiệm 50 năm xây dựng, trưởng thành (28-10-1966 – 28-10-2016), Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo bước đột phá trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện phát triển theo hướng trường đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu...

Phát huy truyền thống, xây dựng Học viện Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phát huy truyền thống, xây dựng Học viện Chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 24/10/2016, 07:55 (GMT+7)
Từ ngày thành lập đến nay, Học viện Chính trị từng bước xây dựng, trưởng thành, phát triển, trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của Quân đội và quốc gia, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội vững mạnh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Học viên cần kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang đó bằng...

Những chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Biên phòng

Những chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Biên phòng

QPTD -Thứ Hai, 24/10/2016, 07:55 (GMT+7)
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Biên phòng được triển khai chặt chẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo...

Trường Sĩ quan Phòng hóa đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trường Sĩ quan Phòng hóa đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Ba, 20/09/2016, 07:23 (GMT+7)
Để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, Nhà trường chú trọng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác này, trọng tâm là Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương...

Trường Quân sự Quân đoàn 3 gắn lý luận với thực tiễn

Trường Quân sự Quân đoàn 3 gắn lý luận với thực tiễn

QPTD -Thứ Hai, 25/07/2016, 10:59 (GMT+7)
Một trong những giải pháp quan trọng có ý nghĩa to lớn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường là thực hiện tốt phương châm “Gắn lý luận với thực tiễn”, gắn công tác giảng dạy với thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2016

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2016

QPTD -Thứ Hai, 11/07/2016, 10:36 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 7-2016 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”; Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG “Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; PGS, TS. NGUYỄN NGỌC HỒI “Phát triển giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,… và bài viết của các tác giả khác.

Phát triển giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát triển giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 07/07/2016, 08:27 (GMT+7)
Nhận thức rõ vai trò quyết định của nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XII của Đảng tiếp tục chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” với nhiều nội dung...

Toàn văn Thông cáo chung giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 12 đến 15-01-2017. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết