Phát huy giá trị quân sự của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Phát huy giá trị quân sự của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 06/11/2017, 08:20 (GMT+7)
Đường lối quân sự là một bộ phận của đường lối chính trị, đường lối cách mạng của Đảng, được hoạch định trên cơ sở của nhiều nhân tố, trong đó có sự vận dụng, phát huy giá trị quân sự và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười.....

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2017

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2017

QPTD -Thứ Năm, 02/11/2017, 13:41 (GMT+7)
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 11-2017, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: BÙI ĐÌNH BÔN “Không thể phủ nhận vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga”, NGUYỄN NGỌC HỒI “Cách mạng Tháng Mười với những bài học về giữ chính quyền”, Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG “Phát huy giá trị quân sự của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, Đại tá NGUYỄN HỮU LUẬN “Tư tưởng của V.I. Lê-nin về chế độ chính ủy, chính trị viên và sự vận dụng vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”,… và bài viết khác.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:33 (GMT+7)
Những năm qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trực tiếp là Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong Tỉnh thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự (QP,QS) địa phương;

Kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ ở Tây Ninh

Kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ ở Tây Ninh

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:51 (GMT+7)
Để xây dựng KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc, Tây Ninh đang tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp chính sau: Một là, chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, làm cơ sở để xây dựng  tiềm lực chính trị - tinh thần của KVPT.

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2012, 02:54 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự (QP,QS) của Đảng, nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng của Tỉnh về quốc phòng - an ninh (QP-AN), những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Ninh Bình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác QP,QS địa phương.

Yên Bái tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Yên Bái tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 15:05 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện là quan điểm cơ bản của Đảng, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã và đang coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đạt kết quả khá toàn diện. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Tư, 07/03/2012, 16:08 (GMT+7)
Một trong những nhân tố quyết định việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP,QS ở tỉnh Hà Nam là, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QP,QS địa phương.

Tuyên Quang chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Tuyên Quang chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

QPTD -Thứ Sáu, 16/12/2011, 06:38 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là quan điểm cơ bản của Đảng ta nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nền QPTD ở địa phương.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:03 - 18/09/2019

EUR25365.6826206.09

GBP28490.6728946.87

USD2318023300

Giá vàng

Thời tiết