Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư khen, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong phòng, chống dịch COVID-19

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư khen, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong phòng, chống dịch COVID-19

QPTD -Thứ Hai, 23/03/2020, 09:46 (GMT+7)
Thư của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân.

Thư Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Thư Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân

QPTD -Thứ Tư, 18/04/2018, 12:16 (GMT+7)
Thân ái gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị,...

Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

QPTD -Thứ Ba, 06/05/2014, 10:13 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đăng Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ,...

Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

QPTD -Thứ Ba, 06/05/2014, 10:13 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đăng Điện văn của Trung ương Đảng, Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ và Nhật lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ,...

Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân biên giới

Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân biên giới

QPTD -Thứ Hai, 03/03/2014, 08:23 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03-3-1959 ‒ 03-3-2014) và 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03-3-1989 ‒ 03-3-2014), ngày 02-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có Thư gửi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới.

Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:24 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh” 1 . Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng đang nỗ lực phấn đấu góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới.

Viện Ứng dụng Công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Viện Ứng dụng Công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 15/11/2012, 02:55 (GMT+7)
“Hướng mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong những ngành, những lĩnh vực then chốt, mũi nhọn” 1 là một chủ trương lớn của Đảng. Theo định hướng đó, Viện Ứng dụng Công nghệ tích cực nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Tổng Công ty Đông Bắc chăm lo phát triển nguồn nhân lực

Tổng Công ty Đông Bắc chăm lo phát triển nguồn nhân lực

QPTD -Thứ Hai, 17/09/2012, 08:20 (GMT+7)
“ Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm đó của Đảng, Tổng Công ty Đông Bắc đã và đang coi trọng xây dựng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới .

Công tác điều tra hình sự góp phần tăng cường kỷ luật trong Quân đội

Công tác điều tra hình sự góp phần tăng cường kỷ luật trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2012, 07:54 (GMT+7)
Ngành Điều tra Hình sự Quân đội - tiền thân là Công an Quân pháp, được thành lập theo Sắc lệnh số 285/SL, ngày 19-11-1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua gần 64 năm xây dựng, Ngành từng bước trưởng thành, phát triển, góp phần tăng cường kỷ luật trong Quân đội.

Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam

Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 21/05/2012, 14:12 (GMT+7)
Tổ quốc ta đã hòa bình, thống nhất được 37 năm, nhưng hậu quả do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra là hết sức nặng nề, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, môi trường và đời sống của nhân dân. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, để rà phá hết số bom mìn này, Việt Nam sẽ phải tiến hành hàng trăm năm nữa và cần nhiều tỷ USD. Vì vậy, thời gian tới, cùng với huy động sức mạnh nội lực, chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 15/07/2020

HCMSJC50.30050.670
Hà NộiSJC50.30050.690
Đà NẵngSJC50.30050.690

Thời tiết