Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại

QPTD -Thứ Hai, 16/07/2018, 11:45 (GMT+7)
Những năm gần đây, các đồn biên phòng trên biên giới thường xuyên kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của Bạn thực hiện tốt việc gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin, giao lưu, kết nghĩa...

Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng

Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:53 (GMT+7)
Giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới là nhiệm vụ của toàn dân, nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội; trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đó, các đơn vị Bộ Đội Biên phòng phải phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 06/03/2012, 16:26 (GMT+7)
Công tác đối ngoại biên phòng là một bộ phận của đối ngoại quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và là một trong những biện pháp cơ bản, thường xuyên của Bộ đội Biên phòng. Hiện nay, trước những diễn biến mới của tình hình biên giới, biển, đảo, Bộ đội biên phòng cần tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách, đưa công tác này đi vào chiều sâu với những nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp.

Công tác đối ngoại biên phòng trong xu thế hội nhập, mở cửa

Công tác đối ngoại biên phòng trong xu thế hội nhập, mở cửa

QPTD -Thứ Năm, 24/02/2011, 07:39 (GMT+7)
Ngày 19-10-2009, Chính phủ đã ra Nghị định số 89-2009/NĐ-CP về “Hoạt động đối ngoại biên phòng”. Đây là văn bản pháp lý quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng; trong đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, góp phần về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong xu thế hội nhập, mở cửa.   Đối ngoại Biên phòng (ĐNBP) là một bộ phận trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, công tác ĐNBP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, giữ vững ổn định tình hình biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế. Quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại “vì hoà bình, hợp tác và phát triển” của Đảng và Nhà nước ta, ĐNBP đã chủ động, linh hoạt, nhạy bén, đổi mới hình thức đối ngoại trên nhiều hướng, với nhiều đối tác; duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Ngành Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga; đồng thời, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác mới như: Ôt-xtrây-li-a, Cơ quan Biên phòng Vương quốc Anh, Bắc Ai Len, Mỹ, Ấn Độ… Mặt khác, ĐNBP đã tích cực tham gia các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; phối hợp giải quyết những vấn đề tồn tại về biên giới, lãnh thổ, phân định vùng chồng lấn, ngăn chặn, đối phó với những thách thức toàn cầu, như: phòng chống thiên tai, các thảm hoạ về môi trường, các loại dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động khủng bố, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường…      Trong quá trình hoạt động, ĐNBP luôn nắm vững quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, với các bộ, ngành, địa phương... phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác đối ngoại, hình thành một mặt trận ngoại giao mới, vững chắc; góp phần quan trọng  vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần vào nỗ lực chung nhằm tạo sự ổn định cho khu vực và thế giới. Đặc biệt, ĐNBP phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của BĐBP đối với bạn bè quốc tế, tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định, có lợi cho việc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Năm 2009, công tác ĐNBP đạt được nhiều kết quả quan trọng: với Lào và Cam-pu-chia, đã thực hiện tốt Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, triển khai có hiệu quả, thiết thực trên tất cả các mặt; nhất là, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm. Hai bên dành ưu tiên về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giúp đỡ về cơ sở vật chất, thường xuyên duy trì gặp gỡ, hội đàm, thăm hỏi lẫn nhau ở tất cả các cấp. Vì vậy, tình đoàn kết hữu nghị ngày càng được củng cố cả về chiều rộng và chiều sâu. Với Trung Quốc, nhất là từ sau khi Bộ Quốc phòng hai nước ký Thoả thuận về hợp tác biên phòng (8-2007), quan hệ giữa BĐBP Việt Nam và BĐBP Trung Quốc được thúc đẩy hơn, tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; đồng thời, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt Hiệp định về Quy chế biên giới; do đó, các vụ vi phạm quy chế biên giới năm 2009 giảm nhiều so với trước. Với Ngành Biên phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga, tiếp tục hợp tác về đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu biên phòng và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Năm 2009, Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Giám đốc Ngành Biên phòng Cơ quan An ninh Liên Bang Nga đã ký hợp đồng về đào tạo cán bộ biên phòng tại Học viện Biên phòng Nga và phía Nga c

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết