Binh đoàn 18 kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, chủ động, vững vàng trong hội nhập, phát triển

Binh đoàn 18 kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, chủ động, vững vàng trong hội nhập, phát triển

QPTD -Thứ Năm, 11/06/2015, 08:41 (GMT+7)
Là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh, Binh đoàn 18 (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam) thường xuyên quán triệt sâu sắc, thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, chủ động, vững vàng hội nhập, phát triển,...

Nhà máy Z115 nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất sản phẩm quốc phòng, kinh tế

Nhà máy Z115 nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất sản phẩm quốc phòng, kinh tế

QPTD -Thứ Năm, 28/08/2014, 15:10 (GMT+7)
Nhà máy Z115 là doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, có nhiệm vụ sản xuất vũ khí, đạn phục vụ quốc phòng, các mặt hàng cơ khí, thiết bị điện, thuốc nổ công nghiệp phục vụ nền kinh tế. Những năm qua, Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, có bước phát triển nhanh, vững chắc, nhiều mặt dẫn đầu ngành CNQP, nhất là về hiệu quả sản xuất, kinh doanh,...

Một số vấn đề cần tập trung trong xây dựng và triển khai dự toán ngân sách quốc phòng năm 2013

Một số vấn đề cần tập trung trong xây dựng và triển khai dự toán ngân sách quốc phòng năm 2013

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:37 (GMT+7)
Hiện nay, cùng với tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính, ngân sách năm 2012, các ngành, đơn vị trong toàn quân đang khẩn trương xây dựng và triển khai dự toán ngân sách năm 2013 đảm bảo có tính khả thi cao.

Binh đoàn 18 xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Binh đoàn 18 xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 16:14 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, những năm qua, Binh đoàn 18 luôn chú trọng đầu tư, phát triển có chiều sâu các nguồn lực. Trong đó, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được Binh đoàn đặc biệt quan tâm, coi đó là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia

Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 03:19 (GMT+7)
Năm nay, Việt Nam và Cam-pu-chia kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 24-6-2012) và &;Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia 2012&;. Cùng với các hoạt động thiết thực tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, quan hệ hợp tác quốc phòng là một nội dung được hai nước hết sức chú trọng phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Binh đoàn 18 với nhiệm vụ quốc phòng trong bối cảnh hội nhập

Binh đoàn 18 với nhiệm vụ quốc phòng trong bối cảnh hội nhập

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2011, 14:23 (GMT+7)
Là doanh nghiệp quốc phòng – an ninh, Binh đoàn 18 – Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thường xuyên coi trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước. Hiện nay, Binh đoàn đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong bối cảnh hội nhập.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết