Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Nhận thức rõ yếu tố chính trị, tư tưởng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng, động viên lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3) luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác này bằng nhiều hình thức...

Huyện Yên Mô chăm lo công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dự bị động viên

Huyện Yên Mô chăm lo công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2016, 14:18 (GMT+7)
Để xây dựng lực lượng dự bị động viên của Huyện vững mạnh, có chất lượng chính trị cao, góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Huyện xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong đó chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng...

Tỉnh Bắc Ninh xây dựng lực lượng dự bị động viên

Tỉnh Bắc Ninh xây dựng lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 21/11/2016, 11:26 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng chiến lược của lực lượng dự bị động viên, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng này vững mạnh, hùng hậu, góp phần tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc...

Công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 4

Công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 4

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2016, 08:03 (GMT+7)
Nắm vững chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên và nhiệm vụ cấp trên giao, những năm qua, Sư đoàn đã có nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị...

Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 17/10/2016, 08:08 (GMT+7)
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP...

Huyện Thuận Thành chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Huyện Thuận Thành chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 17/10/2016, 08:08 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, hùng hậu, có sức chiến đấu cao là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các địa phương và đơn vị Quân đội. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng quan trọng này...

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 18/07/2016, 07:50 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, những năm qua, Quốc hội, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã...

Sư đoàn 341 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 341 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

QPTD -Thứ Hai, 18/07/2016, 07:50 (GMT+7)
Trước hết, Sư đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khung A và quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ huấn luyện...

Diễn tập triển khai Đội điều trị dự bị động viên tỉnh Hòa Bình - kết quả và kinh nghiệm

Diễn tập triển khai Đội điều trị dự bị động viên tỉnh Hòa Bình - kết quả và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 17/05/2016, 08:45 (GMT+7)
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan Quân khu thống nhất nội dung, phương pháp chuẩn bị; tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xác định địa điểm diễn tập phù hợp yêu cầu địa hình triển khai Đội điều trị...

Kinh nghiệm xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 355

Kinh nghiệm xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 355

QPTD -Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:58 (GMT+7)
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, Sư đoàn đã chủ động, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,...

Thư chúc Tết Xuân Đinh Dậu – 2017 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nhân dịp năm mới 2017 và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết