Không thể phủ nhận vai trò của Quân đội trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế

Không thể phủ nhận vai trò của Quân đội trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2018, 20:37 (GMT+7)
Vừa qua, xuất hiện nhiều ý kiến về việc Quân đội làm kinh tế với dụng ý xấu, thậm chí có cả sự phủ nhận, xuyên tạc vai trò của Quân đội trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Nhưng điều đó là không thể.

Phủ nhận vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước - cách nhìn phiến diện, với dụng ý xấu

Phủ nhận vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước - cách nhìn phiến diện, với dụng ý xấu

QPTD -Thứ Ba, 24/10/2017, 15:58 (GMT+7)
Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta,...

Cảnh giác với thông tin không có thật, nhằm dụng ý xấu trên in-tơ-nét và mạng xã hội

Cảnh giác với thông tin không có thật, nhằm dụng ý xấu trên in-tơ-nét và mạng xã hội

QPTD -Thứ Hai, 09/10/2017, 16:59 (GMT+7)
Hiện nay, trên in-tơ-nét và mạng xã hội có đủ loại thông tin, trong đó có không ít thông tin không có thật, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại đất nước. Đáng mừng là đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối thì đáng tiếc vẫn còn số ít nhẹ dạ cả tin, thậm chí hùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”. Vì thế, hãy hết sức cảnh giác...

Một sự so sánh khập khiễng nhằm dụng ý xấu

Một sự so sánh khập khiễng nhằm dụng ý xấu

QPTD -Thứ Năm, 15/08/2013, 15:46 (GMT+7)
Như đã thành thói quen, cứ vào dịp đất nước ta kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là trên một số trang mạng và cơ quan truyền thông ở nước ngoài lại tung ra những thông tin xuyên tạc sự thật, bóp méo lịch sử, bôi nhọ thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam...

Đóng góp sửa đổi Hiến pháp - sự tâm huyết, trách nhiệm và những trò ngụy tạo, dụng ý xấu

Đóng góp sửa đổi Hiến pháp - sự tâm huyết, trách nhiệm và những trò ngụy tạo, dụng ý xấu

QPTD -Thứ Sáu, 19/04/2013, 18:34 (GMT+7)
Tham gia đóng góp vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. Việc làm này đã phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước đối với vận mệnh của dân tộc. Bên cạnh những đóng góp trung thực, xây dựng là chủ đạo, đã xuất hiện những ý kiến lạc lõng, ẩn dấu đằng sau là những ý đồ xấu, đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tự do báo chí "tuyệt đối, không điều kiện" và những mưu toan, hệ lụy của nó

Tự do báo chí “tuyệt đối, không điều kiện” và những mưu toan, hệ lụy của nó

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2012, 15:41 (GMT+7)
Việc cổ xúy về một sự tự do báo chí “tuyệt đối, không điều kiện” được phương Tây khởi xướng trên thực tế đã trở thành con bài được các thế lực thù địch lợi dụng để che đậy cho những thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, chống phá, xâm phạm quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức và sự ổn định của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nghịch lý về nhân quyền trong quan hệ cộng đồng quốc tế

Nghịch lý về nhân quyền trong quan hệ cộng đồng quốc tế

QPTD -Thứ Hai, 17/09/2012, 08:18 (GMT+7)
Cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, vấn đề nhân quyền ngày càng được quan tâm và có bước tiến bộ. Song, đi liền với đó cũng nảy sinh những mâu thuẫn và nghịch lý mới bắt nguồn từ sự định kiến, áp đặt. Xóa bỏ nghịch lý, thực hiện công bằng và lẽ phải về nhân quyền là trách nhiệm chung đặt ra đối với mọi quốc gia, dân tộc trong quan hệ quốc tế hiện nay.

Đặc trưng văn hóa - nghề nghiệp của nhà báo cách mạng Việt Nam

Đặc trưng văn hóa - nghề nghiệp của nhà báo cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 15:22 (GMT+7)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”

Binh chủng Tăng thiết giáp phát huy dân chủ trong xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật

Binh chủng Tăng thiết giáp phát huy dân chủ trong xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật

QPTD -Thứ Hai, 09/04/2012, 02:04 (GMT+7)
Những năm gần đây, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Tăng thiết giáp có sự chuyển biến rõ rệt. Đó là thành công của Binh chủng xuất phát từ một chủ trương đúng: phát huy dân chủ trong tất cả các mặt công tác, các nhiệm vụ để làm cơ sở xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Tuy nhiên, để đạt kết quả bền vững, toàn Binh chủng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa bài học này và đó cũng là cách tốt nhất để Bộ đội Tăng thiết giáp thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ có chính sách đúng và nhờ có kỷ luật nghiêm”

Lại một "Điệp khúc nhân quyền" nhàm chán, lạc điệu và sai trái

Lại một “Điệp khúc nhân quyền” nhàm chán, lạc điệu và sai trái

QPTD -Thứ Năm, 01/03/2012, 08:24 (GMT+7)
Sự nhàm chán trước hết bởi đây đã là lần thứ ba, ông dân biểu Hoa Kỳ C. Smít khởi xướng, sáng tác ra “Điệp khúc nhân quyền” kiểu này rồi, mà cách thức, nội dung, “ca từ” cũng chẳng có gì mới.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết