Hội nghị điển hình "Dân vận khéo" của Quân đội

Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội

QPTD -Thứ Sáu, 12/10/2018, 06:57 (GMT+7)
Sáng 11-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013 - 2018.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện "Dân vận khéo" trong giải quyết "điểm nóng" trên địa bàn

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn

QPTD -Thứ Hai, 16/10/2017, 08:48 (GMT+7)
Từ thực tiễn tiến hành công tác dân vận trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn Quân khu 4 vừa qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương tham khảo, vận dụng trong xử lý các tình huống tương tự, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình...

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện "Dân vận khéo" trong giải quyết "điểm nóng" trên địa bàn

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn

QPTD -Thứ Hai, 25/09/2017, 08:14 (GMT+7)
Quá trình thực hiện công tác dân vận, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây dựng được nhiều mô hình “dân vận khéo”, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, mô hình “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới” được tiến hành thường xuyên và khẳng định hiệu quả, nhất là khi tham gia xử lý “điểm nóng”...

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện "Dân vận khéo" trong giải quyết "điểm nóng" trên địa bàn

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn

QPTD -Thứ Hai, 14/08/2017, 14:02 (GMT+7)
Vừa qua, lực lượng vũ trang trên địa bàn Quân khu 4 đã làm tốt công tác dân vận, góp phần giải quyết những “điểm nóng” do một số phần tử xấu lợi dụng sự cố Công ty Formosa xả thải để xúi giục, kích động một bộ phận nhân dân, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từ số này, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu bài viết: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện “dân vận khéo” trong giải quyết “điểm nóng” trên địa bàn, của nhóm tác giả Hồng Lâm - Văn Bảy - Phạm Tuấn...

Kinh nghiệm "Dân vận khéo" ở Trung đoàn kinh tế - quốc phòng 710

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” ở Trung đoàn kinh tế - quốc phòng 710

QPTD -Thứ Năm, 04/05/2017, 08:22 (GMT+7)
Để thực hiện được “dân vận khéo”, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Trong đó, coi trọng nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư...

Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi thực hiện tốt phong trào "Dân vận khéo"

Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2016, 07:49 (GMT+7)
Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt phương pháp “kết hợp tuyên truyền - vận động với thực tiễn hoạt động công tác dân vận ở cơ sở”, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cấp ủy viên phụ trách...

Thực hiện "Dân vận khéo" ở Sư đoàn 968

Thực hiện “Dân vận khéo” ở Sư đoàn 968

QPTD -Thứ Năm, 18/02/2016, 14:49 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác dân vận, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nên đã đạt hiệu quả...

Lễ tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quân giai đoạn 2011-2015

Lễ tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" toàn quân giai đoạn 2011-2015

QPTD -Thứ Ba, 13/10/2015, 15:19 (GMT+7)
Ngày 13 tháng 10 năm 2015, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân giai đoạn 2011-2015.

Mô hình "dân vận khéo" ở Binh đoàn 15 (phần III)

Mô hình “dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (phần III)

QPTD -Thứ Hai, 23/06/2014, 10:03 (GMT+7)
Những kết quả từ việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đã khẳng định công tác dân vận (CTDV) của Binh đoàn 15 được tiến hành đúng hướng, sáng tạo, điển hình cả về mô hình, quy mô tổ chức và phương thức tiến hành,...

Mô hình "Dân vận khéo" ở Binh đoàn 15 (phần II)

Mô hình “Dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (phần II)

QPTD -Thứ Sáu, 30/05/2014, 08:40 (GMT+7)
Trải qua gần 30 năm hoạt động, các công ty, đơn vị của Binh đoàn đã “kề vai, sát cánh” cùng cấp ủy, chính quyền địa phương; người lao động của Binh đoàn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), gần gũi, gắn bó với nhân dân,...

Yêu cầu Trung Quốc rút Tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam
Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 18/08/2019

EUR25550.9826397.54

GBP27734.1628178.28

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết