Giáo dục lối sống văn hóa cho học viên đào tạo ở Học viện Hậu cần

Giáo dục lối sống văn hóa cho học viên đào tạo ở Học viện Hậu cần

QPTD -Thứ Hai, 10/02/2020, 07:01 (GMT+7)
Giáo dục lối sống văn hóa cho học viên có vai trò quan trọng nhằm nâng cao nhận thức các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội “chân, thiện, mỹ” nói chung cũng như tiêu chuẩn học viên đào tạo cán bộ hậu cần Quân đội nói riêng...

Mấy suy nghĩ về xây dựng lối sống văn hóa cho học viên trong nhà trường Quân đội

Mấy suy nghĩ về xây dựng lối sống văn hóa cho học viên trong nhà trường Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 22/07/2019, 09:41 (GMT+7)
Xây dựng lối sống văn hóa cho học viên trong nhà trường Quân đội là bồi dưỡng ý thức nghề nghiệp, tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện để họ không ngừng vươn lên nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; đồng thời, ứng xử văn hóa với xã hội, môi trường sống, chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu...

Bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Ba, 05/07/2016, 07:39 (GMT+7)
Công tác đảng, công tác chính trị là một nội dung công tác quan trọng của người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong quá trình đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn tích cực bồi dưỡng phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị...

Trọng tâm đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện Biên phòng

Trọng tâm đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện Biên phòng

QPTD -Thứ Năm, 21/05/2015, 09:20 (GMT+7)
Việc trang bị kiến thức theo yêu cầu nhiệm vụ cho học viên trong quá trình học tập tại Học viện Biên phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng; trong đó, có nội dung về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Luật Biên giới Quốc gia, quy định về bảo vệ đường biên, mốc giới, phong tục, tập quán địa phương,...

Về giải pháp xây dựng lối sống văn hóa cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội hiện nay

Về giải pháp xây dựng lối sống văn hóa cho học viên đào tạo sĩ quan quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 22/01/2015, 10:31 (GMT+7)
Xây dựng lối sống văn hóa cho học viên đào tạo sĩ quan trong các nhà trường quân đội hiện nay cần phải được nhận thức và tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Thực hiện tốt điều đó sẽ thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo,...

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị - mấy kinh nghiệm bước đầu

QPTD -Thứ Sáu, 24/10/2014, 09:49 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của Quân đội, đất nước và chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác; coi đây là vấn đề cơ bản, then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT,...

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

QPTD -Thứ Hai, 22/10/2012, 13:57 (GMT+7)
Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là một bước cụ thể hoá phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đang thực hiện trong toàn quân. Đến nay, Phong trào đã khẳng định hiệu quả to lớn và có sức lan toả rộng rãi không chỉ trong các đơn vị quân đội mà ở cả các địa phương, cơ quan, ban, ngành dân - chính - đảng và các đoàn thể xã hội.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô với "Năm an toàn giao thông - 2012"

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô với “Năm an toàn giao thông - 2012”

QPTD -Thứ Hai, 10/09/2012, 15:37 (GMT+7)
Vấn đề có ý nghĩa quan trọng trước hết là làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT cho mọi đối tượng. Theo đó, Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về bảo đảm trật tự, ATGT

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 23/08/2012, 15:00 (GMT+7)
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đã và đang tập trung nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đạt thành tích vững chắc, xứng đáng với truyền thống “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản lý tốt, cần kiệm xây dựng đơn vị”.

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 13/08/2012, 15:06 (GMT+7)
Cùng với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết