20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

QPTD -Thứ Ba, 08/05/2018, 08:51 (GMT+7)
Công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét. Nhân dịp này, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Chủ Nhật, 12/11/2017, 10:57 (GMT+7)
Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh...

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 03:36 (GMT+7)
Xác định cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, nên trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Tích cực phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

Tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:38 (GMT+7)
Chủ động “giữ nước ngay từ thời bình” là một nét đặc sắc trong văn hóa chính trị và văn hóa quân sự Việt Nam, thể hiện sâu sắc tư tưởng tiến công, quyết tâm giành và nắm chắc quyền chủ động về chiến lược để bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần đặc biệt coi trọng đấu tranh phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

QPTD -Thứ Ba, 21/08/2012, 01:07 (GMT+7)
Ngày 20-8, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

Giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2011, 09:14 (GMT+7)
Hiện nay, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, nhưng chính trị viên BCHQS xã thì chưa được đào tạo chuyên ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620