Quan điểm của Đảng về chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những nhân tố bất lợi đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm của Đảng về chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những nhân tố bất lợi đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 17/08/2017, 11:29 (GMT+7)
Nhận thức rõ sự nguy hại của các nhân tố bất lợi cả bên trong và bên ngoài đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XII của Đảng chủ trương đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố có thể gây mất ổn định...

Cựu Chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Cựu Chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 01:30 (GMT+7)
Từ khi ra đời đến nay, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã không ngừng “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Động viên cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh” 1 , xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng

Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng

QPTD -Thứ Năm, 08/11/2012, 11:53 (GMT+7)
Giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới là nhiệm vụ của toàn dân, nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội; trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đó, các đơn vị Bộ Đội Biên phòng phải phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Tích cực phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

Tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chủ động giữ nước ngay từ thời bình

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:38 (GMT+7)
Chủ động “giữ nước ngay từ thời bình” là một nét đặc sắc trong văn hóa chính trị và văn hóa quân sự Việt Nam, thể hiện sâu sắc tư tưởng tiến công, quyết tâm giành và nắm chắc quyền chủ động về chiến lược để bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện được điều đó, trước hết cần đặc biệt coi trọng đấu tranh phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 23/08/2012, 15:00 (GMT+7)
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đã và đang tập trung nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đạt thành tích vững chắc, xứng đáng với truyền thống “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản lý tốt, cần kiệm xây dựng đơn vị”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 15:33 (GMT+7)
Một trong những yếu tố quyết định là: Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP,QS địa phương. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác tham mưu của BCHQS Tỉnh được tiến hành toàn diện, tập trung vào những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ QP,QS.

Đấu tranh quốc phòng của các triều đại phong kiến Việt Nam

Đấu tranh quốc phòng của các triều đại phong kiến Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 25/07/2012, 14:58 (GMT+7)
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, các triều đại phong kiến Việt Nam đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức đấu tranh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững nền độc lập, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong các bài học đó, bài học “đấu tranh quốc phòng” vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta ngày nay.

Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

QPTD -Thứ Sáu, 15/06/2012, 02:08 (GMT+7)
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

QPTD -Thứ Năm, 14/06/2012, 17:08 (GMT+7)
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một giải pháp quan trọng

Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 14:51 (GMT+7)
Chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 141-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong Đảng bộ Quân đội”, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả cao.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:25 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết