Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 11/11/2019, 13:23 (GMT+7)
Thời gian tới, Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện...

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - mấy vấn đề đặt ra hiện nay

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - mấy vấn đề đặt ra hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 29/01/2018, 09:43 (GMT+7)
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã quyết nghị và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết là cơ sở để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vững mạnh,...

Bài học về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đối với việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở Đà Nẵng hiện nay

Bài học về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đối với việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở Đà Nẵng hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 18/01/2018, 07:03 (GMT+7)
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân Đà Nẵng là bài học sâu sắc, còn nguyên giá trị về công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức xây dựng lực lượng, nhất là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đã và đang được lực lượng vũ trang Thành phố vận dụng sáng tạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới...

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Ba, 21/07/2015, 14:35 (GMT+7)
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị

Huyện Nghĩa Đàn với công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

Huyện Nghĩa Đàn với công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 24/10/2013, 11:46 (GMT+7)
Những năm qua, Huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh toàn diện; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng trưởng kinh tế hằng năm của Huyện đạt từ 10-12%, thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm,...

Chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng (*)

Chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng (*)

QPTD -Thứ Tư, 19/12/2012, 06:11 (GMT+7)
Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng là hai tổ chức có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng, chống &;diễn biến hòa bình&;, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch;

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới.

QPTD -Thứ Hai, 03/12/2012, 14:01 (GMT+7)
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tăng cường đổi mới công tác vận động quần chúng ở KVBG, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, KT-XH phát triển toàn diện, quốc phòng-an ninh vững chắc .

Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:16 (GMT+7)
Xác định rõ công tác vận động quần chúng là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Bộ đội Biên phòng đã tiến hành nhiều biện pháp vận động quần chúng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với công tác xây dựng biên giới Việt - Lào ổn định, hữu nghị

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với công tác xây dựng biên giới Việt - Lào ổn định, hữu nghị

QPTD -Thứ Năm, 13/09/2012, 15:32 (GMT+7)
Là địa bàn chiến lược nằm ở phía Bắc miền Trung, những năm qua, Quân khu 4 luôn thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, chú trọng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào ổn định, hữu nghị.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Tư, 16/05/2012, 14:55 (GMT+7)
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về \Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh\; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019
Ngày 09-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:36 - 12/12/2019

EUR25479.3526323.58

GBP30073.1430554.75

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết