Tư tưởng của C.Mác – Ăng-ghen về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

Tư tưởng của C.Mác – Ăng-ghen về chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2018, 21:06 (GMT+7)
C.Mác, Ph.Ăng-ghen hai nhà lãnh tụ thiên tài của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những người đầu tiên nêu lên tư tưởng cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản. Hai ông đã trực tiếp tham gia vào phong trào công nhân để giác ngộ và từng bước xây dựng tổ chức cộng sản đầu tiên của giai cấp vô sản

Về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

Về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

QPTD -Chủ Nhật, 14/02/2016, 21:35 (GMT+7)
Mùa Xuân Canh Ngọ (năm 1930), trên vũ đài chính trị của dân tộc Việt Nam xuất hiện chính đảng cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam và tháng 9 - 1945, đã trở thành Đảng cầm quyền. Cả về mặt lý luận và thực tiễn, sự ra đời của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là hoàn toàn phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều đó đã bác bỏ mọi thủ đoạn kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về bản chất Đảng.

Con đường cách mạng của Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Con đường cách mạng của Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 02/06/2011, 02:20 (GMT+7)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cách đây đúng 100 năm (05-6-1911), người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã rời bến Nhà Rồng ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tìm thấy ở đó con đường giải phóng cho dân tộc: độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH. Đi theo con đường đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.  

Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, báo chí Quân đội cần được củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:02 - 19/06/2019

EUR25862.5126618.2

GBP28917.8129380.75

USD2327023390

Giá vàng

Thời tiết