Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2013, 18:57 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước kiểu mới - Nhà nước XHCN ở Nga, hiện thực hóa luận điểm của V.I. Lê-nin: “Cách mạng vô sản có thể thành công trong một nước”; đồng thời, mở đầu một kỷ nguyên mới - quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới,...

Xử lý thông tin có nội dung chống Ðảng và Nhà nước

Xử lý thông tin có nội dung chống Ðảng và Nhà nước

QPTD -Thứ Năm, 13/09/2012, 01:13 (GMT+7)
Ngày 12-9, Văn phòng Chính phủ có Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải những thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo đất nước, kích động chống phá Ðảng, Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.

Nghị định 21/2009/NĐ-CP, ngày 23-02-2009 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan…"

Nghị định 21/2009/NĐ-CP, ngày 23-02-2009 "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan…"

QPTD -Thứ Sáu, 13/07/2012, 03:37 (GMT+7)
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.

Nghị định số 88/2011/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Nghị định số 88/2011/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

QPTD -Thứ Ba, 04/10/2011, 14:36 (GMT+7)
Ngày 29-9-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2011/NĐ-CP quy định về chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Ba, 04/10/2011, 01:05 (GMT+7)
Ngày 8-9-2011, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm (2001 - 2011) thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Chỉ thị số 12-CT/TW và Nghị định số 116/2007/NC-CP) về GDQP-AN.

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.