Mấy giải pháp phát huy vai trò của cơ quan chuyên trách đối ngoại quốc phòng hiện nay

Mấy giải pháp phát huy vai trò của cơ quan chuyên trách đối ngoại quốc phòng hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 14/05/2018, 10:23 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng lên một bước mới, trước hết, phải thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, đảm bảo về số lượng, chất lượng cơ quan chuyên trách đối ngoại quốc phòng các cấp trong Quân đội...

Phát huy hơn nữa vai trò của Quân đội trong phòng thủ dân sự

Phát huy hơn nữa vai trò của Quân đội trong phòng thủ dân sự

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:24 (GMT+7)
Phòng thủ dân sự là một nội dung trong phòng thủ quốc gia, bao gồm tổng thể các hoạt động (giải pháp) được chuẩn bị từ thời bình và khi có chiến tranh xảy ra, theo kế hoạch thống nhất để chủ động phòng, chống chiến tranh, thảm họa do con người hoặc thiên nhiên gây ra, nhằm bảo đảm an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội cần nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò của mình trong nhiệm vụ quan trọng này.

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:13 (GMT+7)
Nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng là quá trình phân tích, đánh giá tình hình bằng các phương pháp, công cụ khoa học, đưa ra nhận định về tương lai cả về xu hướng chung và những đột biến, các tình huống quốc phòng. Qua đó, cung cấp cho Đảng, Nhà nước những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 15:00 (GMT+7)
Thanh niên Quân đội là một bộ phận của thanh niên Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng này cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển

Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển

QPTD -Thứ Tư, 22/02/2012, 09:02 (GMT+7)
Những thập kỷ gần đây, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới, cốt lõi là tin học và công nghệ thông tin, không gian điều khiển có vai trò ngày càng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có lĩnh vực quân sự. Theo đó, tác chiến không gian điều khiển trở thành phương thức tác chiến mới được quân đội nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Một số định hướng lớn trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2012

Một số định hướng lớn trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2012

QPTD -Thứ Sáu, 13/01/2012, 07:17 (GMT+7)
Năm 2011, trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng: “Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng” 1 , công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam đã được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ những kết quả đó, chúng ta đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời là một trong những cơ sở quan trọng để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra phương hướng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong năm 2012.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 05/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện tốt nội dung này sẽ giúp chúng ta chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, hạn chế được nguy cơ và tận dụng tốt thời cơ do toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế mang lại.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 14:51 (GMT+7)
Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại được nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng là thể hiện sự phát triển, hoàn thiện hơn về chủ trương, chiến lược lâu dài của Đảng ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019
Ngày 09-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 05:44 - 12/12/2019

EUR25479.3526323.58

GBP30073.1430554.75

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết