Công tác tuyển quân của tỉnh Nam Định và mấy kinh nghiệm rút ra

Công tác tuyển quân của tỉnh Nam Định và mấy kinh nghiệm rút ra

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Hằng năm, cấp ủy các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phư­ơng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân...

Mấy giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác tuyển quân

Mấy giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác tuyển quân

QPTD -Thứ Hai, 11/04/2016, 15:04 (GMT+7)
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác tuyển quân là vấn đề quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác này. Vì vậy, đề ra các giải pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị phù hợp là rất cần thiết,...

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015

QPTD -Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:58 (GMT+7)
Luật Nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức và công dân quán triệt, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016,...

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh Hòa Bình

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh Hòa Bình

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2015, 15:28 (GMT+7)
Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của công tác tuyển quân đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này chặt chẽ, thống nhất và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân do Quân khu 3 giao,...

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2013, 15:31 (GMT+7)
Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân (CTTQ), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị nhận quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTTQ, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc,...

Huyện đảo Phú Quốc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Huyện đảo Phú Quốc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:36 (GMT+7)
Xây dựng LLVT Huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, Ban CHQS Huyện xác định là nội dung quan trọng hàng đầu, nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt trong quá trình xây dựng LLVT địa phương.

Một số nội dung trọng tâm công tác dân vận của Quân đội trong tình hình hiện nay

Một số nội dung trọng tâm công tác dân vận của Quân đội trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2012, 03:02 (GMT+7)
Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, để tiến hành tốt công tác dân vận, các đơn vị trong toàn quân cần nắm vững một số nội dung trọng tâm, làm cơ sở để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2012, 02:54 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự (QP,QS) của Đảng, nhận thức rõ vị trí chiến lược quan trọng của Tỉnh về quốc phòng - an ninh (QP-AN), những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Ninh Bình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác QP,QS địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 11:07 (GMT+7)
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực tinh thần to lớn, thúc đẩy mọi tổ chức và cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác dân vận

Lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác dân vận

QPTD -Thứ Hai, 20/08/2012, 02:22 (GMT+7)
Nắm vững chức năng, nhiệm vụ “đội quân công tác” trong thời kỳ mới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ đã tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết