Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội hiện nay

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 10/08/2017, 08:04 (GMT+7)
Công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội là một bộ phận cơ bản cấu thành công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; một mặt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng...

Thực hiện đồng bộ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội

Thực hiện đồng bộ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 10/07/2017, 14:13 (GMT+7)
Để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đòi hỏi các ngành, đơn vị có liên quan cần triển khai toàn diện, quyết liệt các giải pháp. Đặc biệt là, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện...

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 07/11/2016, 08:04 (GMT+7)
Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận trong công tác đối ngoại, công tác tư tưởng, nhằm tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh và thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, công tác thông tin đối ngoại về quốc phòng có vai trò quan trọng, nhất là trong...

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

QPTD -Thứ Hai, 08/08/2016, 16:45 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành...

Chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội

Chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 09/05/2016, 08:52 (GMT+7)
Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Cục đã kịp thời tham mưu, đề xuất giúp cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác tư tưởng - văn hóa...

Mấy giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đối với học viên ở các trường sĩ quan hiện nay

Mấy giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng đối với học viên ở các trường sĩ quan hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 25/02/2016, 08:04 (GMT+7)
Công tác tư tưởng đối với học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường Quân đội có vai trò rất quan trọng, góp phần định hướng, xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ nghề nghiệp, ý thức học tập, rèn luyện để họ phấn đấu trở thành người đảng viên, sĩ quan Quân đội. Vì vậy, cần có các giải pháp đồng bộ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác này.

Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội trước yêu cầu mới

Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Hai, 09/11/2015, 07:57 (GMT+7)
Công tác tư tưởng trong Quân đội là một bộ phận cấu thành công tác tư tưởng của Đảng, một mặt công tác quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2015

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2015

QPTD -Thứ Hai, 02/11/2015, 14:00 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 11-2015 trân trọng đăng bài viết của các tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh “Quân đội nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”, Thượng tướng Mai Quang Phấn “Tăng cường công tác tư tưởng trong Quân đội trước yêu cầu mới”, Chu Văn Cấp “Về hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”.… và các tác giả khác.

Công tác tư tưởng của Trường Sĩ quan Pháo binh - kết quả và kinh nghiệm

Công tác tư tưởng của Trường Sĩ quan Pháo binh - kết quả và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 24/04/2015, 09:41 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu (ĐU,BGH) Trường Sĩ quan Pháo binh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng (CTTT), góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên trong Nhà trường,...

Đẩy mạnh công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 trước yêu cầu mới

Đẩy mạnh công tác tư tưởng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Sáu, 12/12/2014, 10:22 (GMT+7)
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã xác định công tác tư tưởng phải góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao,...

ASEAN chặng đường nửa thế kỷ, bước tiến vững vàng vì "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ"
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (08-8-1967 - 08-8-2017), đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết nêu bật quá trình hình thành, phát triển,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 05:54 - 21/08/2017

EUR26486.3826816.15

GBP28928.829392.58

USD2269022760

Giá vàng

Cập nhật : 09:33 - 19/08/2017

HCMSJC36.30036.500
Hà NộiSJC36.30036.520
Đà NẵngSJC36.30036.520

Thời tiết