Công tác đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự trước cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

Công tác đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự trước cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

QPTD -Chủ Nhật, 28/07/2019, 08:11 (GMT+7)
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động nhiều chiều đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo. Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự hàng đầu của Quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự đứng trước cơ hội và không ít thách thức, vấn đề đặt ra cần giải quyết...

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội hiện nay

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 10/06/2019, 14:28 (GMT+7)
Sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng sự tác động nhiều chiều của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội...

Mấy vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội hiện nay

Mấy vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 22/01/2019, 06:48 (GMT+7)
So với yêu cầu chuẩn hóa giảng viên hiện nay, một số giảng viên chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chưa qua thực tế theo chức vụ đào tạo, nên có một thực tế là có những giảng viên chưa qua chức danh cấp dưới nhưng lại đảm nhiệm giảng dạy cho người học ở chức danh cao hơn...

Mấy vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính Quân đội

Mấy vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài chính Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 08/05/2017, 09:35 (GMT+7)
Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Tài chính Quân đội luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân quan tâm, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp. Đây là tiền đề để ngành Tài chính Quân đội không ngừng phát triển, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, quản lý về chuyên ngành,...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)
Đào tạo, quy hoạch, sử dụng đội ngũ giảng viên là khâu trung tâm của công tác cán bộ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2. Làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà trường cách mạng, chính quy, tiên tiến, mẫu mực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo...

Học viện Phòng không - Không quân đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại

Học viện Phòng không - Không quân đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 13/07/2015, 15:56 (GMT+7)
Để xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại, cùng với đẩy mạnh đầu tư trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại, công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, toàn diện, đủ khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài có vai trò đặc biệt quan trọng,...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

QPTD -Thứ Sáu, 06/06/2014, 08:38 (GMT+7)
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý,...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn

QPTD -Thứ Năm, 12/09/2013, 16:18 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” và các quyết định, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, 10 năm qua, công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn đã đạt nhiều kết quả quan trọng,...

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

QPTD -Thứ Năm, 06/12/2012, 03:36 (GMT+7)
Xác định cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, nên trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:13 (GMT+7)
Nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng là quá trình phân tích, đánh giá tình hình bằng các phương pháp, công cụ khoa học, đưa ra nhận định về tương lai cả về xu hướng chung và những đột biến, các tình huống quốc phòng. Qua đó, cung cấp cho Đảng, Nhà nước những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết