Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Tiền Giang

Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Tiền Giang

QPTD -Thứ Sáu, 23/09/2022, 07:56 (GMT+7)
Những kết quả đạt được trong xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian qua đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, là nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Tiền Giang phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bắc Cực - nơi cạnh tranh giữa các cường quốc

Bắc Cực - nơi cạnh tranh giữa các cường quốc

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 09:20 (GMT+7)
Với tiềm năng dồi dào, Bắc Cực đã và đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia, khiến khu vực này ngày càng có xu hướng được “quốc tế hóa”. Tất nhiên, điều đó cũng sẽ thúc đẩy cạnh tranh chiến lược tại đây, tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh mà việc giải quyết nó có thể sẽ vượt qua những khuôn khổ ngoại giao.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 09:20 (GMT+7)
Phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

QPTD -Thứ Năm, 22/09/2022, 09:20 (GMT+7)
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang, nhân dịp Đoàn đến thăm Thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

QPTD -Thứ Tư, 21/09/2022, 13:43 (GMT+7)
Sáng 21/9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy

QPTD -Thứ Ba, 20/09/2022, 08:34 (GMT+7)
Đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, được Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp; trong đó, đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy thường xuyên được coi trọng và thu được kết quả thiết thực.

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

QPTD -Thứ Ba, 20/09/2022, 08:27 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.

Sư đoàn 10 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Sư đoàn 10 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2022, 08:26 (GMT+7)
Hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn ban hành kết luận lãnh đạo và chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, nghị quyết thường kỳ của các cấp ủy, chi bộ đều xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo công tác huấn luyện; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện chặt chẽ, sát đặc điểm tình hình và từng đối tượng huấn luyện với những giải pháp cụ thể.

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2022, 08:00 (GMT+7)
Để tiến hành động viên quốc phòng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phải thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về động viên quốc phòng; đồng thời, chủ động nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ và các giải pháp công tác động viên quốc phòng phù hợp.

Đột phá về lý luận, sáng tạo trong thực tiễn bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Đột phá về lý luận, sáng tạo trong thực tiễn bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

QPTD -Thứ Sáu, 16/09/2022, 06:17 (GMT+7)
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược luôn song hành với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chúng ta có thể thấy rõ bước phát triển đột phá về nhận thức, tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển
Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.