Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 xây dựng khu vực biên giới Đông Bắc ngày càng giàu mạnh

QPTD -Thứ Hai, 10/06/2019, 14:25 (GMT+7)
Đến nay, Đoàn đã hoàn thành hàng trăm công trình trong các dự án; trong đó, có 94,5km đường giao thông nông thôn, 20 điểm trường học, 05 trạm xá quân - dân y, 06 điểm nhà trẻ, 37 nhà văn hóa; trồng mới được 5.605 ha rừng, chăm sóc gần 12.000 ha, bảo vệ an toàn hơn 40.000 ha rừng đầu nguồn; đang phối hợp với các địa phương triển khai 16 mô hình trồng trọt, 17 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 vững vàng trên tuyến biên giới Đông bắc Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2013, 14:57 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp trong triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo ra diện mạo, sức sống mới trên địa bàn chiến lược Đông Bắc Tổ quốc.

Bác Hồ với Chiến dịch Biên giới năm 1950

Bác Hồ với Chiến dịch Biên giới năm 1950

QPTD -Thứ Năm, 25/08/2011, 00:33 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

QPTD -Thứ Ba, 23/08/2011, 23:34 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 02:31 (GMT+7)
-   Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Hợp tác quốc phòng ASEAN và tiến trình hiện thực hóa cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). -   Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Phú - Ngành Hậu cần Quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. -   Thiếu tướng Vũ Hữu Luận - Nâng cao hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội. Tiến tới Đại hội XI của Đảng -   PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc - Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới. -   TS. Nguyễn Viết Hiển - Nền văn hoá mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -   Thiếu tướng Lê Việt Hòe - Thực hiện phong trào thi đua \Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy\ ở Quân chủng Phòng không - Không quân. -   Đại tá Vũ Văn Đức - Cuộc vận động với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch, vững mạnh. -   Đại tá Đinh Xuân Thế  - Thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng các điển hình tiên tiến ở lực lượng Cảnh sát biển.   Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH -   Trung tướng Lương Cường - Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3. -   Trung tướng Lê Hữu Đức - Xây dựng Bộ đội Tên lửa phòng không vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. -   Nguyễn Công Ngọ  - Bắc Ninh đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. -   Thiếu tướng Phạm Chân Lý - Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương thức mới. -   Khắc Thường - Hồng Lâm - Đình Kháng - Vì sự bình yên và phát triển của vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc (Phần II: Lực lượng vũ trang với sự bình yên và phát triển của vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc).   Quân sự nước ngoài -   Đức Lê  - Đôi nét về chính sách tuyển quân hiện nay của Trung Quốc. -   Đồng Đức - Tam giác Mỹ - Nga - Trung trong cục diện thế giới “đa cực” hiện nay. Vấn đề - Sự kiện -   Thanh Tâm - Vì sao họ lại cổ xúy rùm beng cho cái gọi là \đa đảng\ ở Việt Nam? -   Đại tá, TS. Nguyễn Đức Ngọc - Đấu tranh, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm -   Thiếu tướng Lê Song Tiến - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trưởng thành cùng cách mạng. -   Đại tá Nguyễn Duy Nguyên - Mấy kinh nghiệm về xây dựng khu vực phòng thủ ở Hải Dương. -   Đại tá Đoàn Lương Khuệ - Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân. -   Đại tá Bùi Chí Loan - Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện. -   Đại tá Nguyễn Doãn Anh - Mấy giải pháp  xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện  ở Đoàn B.01. -   Đại tá Phạm Đức Lâm - Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Đoàn B.95 - Kết quả và kinh nghiệm. -   Đại tá Lương Văn Mạnh - Đoàn B.27 thực hiện có hiệu quả dự án khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn biên giới Đông Bắc. -   Vũ Công Tiến - Thành phố Đà Lạt thực hiện tốt công tác quốc phòng thời kỳ mới. -     Đại tá Nguyễn Nam Điện - Công ty In Quân đội 2 năng động, sáng tạo, vượt khó trong thời kỳ hội nhập. Sinh hoạt tư tưởng -   Phiếm Đình - \Giấu mình\, biểu hiện của cơ hội, thực dụng. Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước -   Thiếu tướng, BS. Vũ Đăng Khiên  - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện Quân y. -   Nguyễn Thanh Đạt - Huyện Hàm Thuận Bắc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Nghiên cứu - Trao đổi -   Đại tá TS. Vũ Công Quang - Bàn về tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin trong khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố). -   Đại tá Nguyễn Công Khanh - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên ở Đoàn B.06. -  Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Những nội dung cơ bản của Hiệp

Đoàn B.27 thực hiện có hiệu quả dự án khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn biên giới Đông Bắc

Đoàn B.27 thực hiện có hiệu quả dự án khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn biên giới Đông Bắc

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 01:39 (GMT+7)
Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 3, năm 1999, Đoàn B.27 chuyển thành Đoàn kinh tế-quốc phòng (KT-QP) B.27 và cơ động ra hướng Đông Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu KT-QP Bình Liêu-Quảng Hà-Móng Cái. Năm 2002, Quân khu sáp nhập Đoàn 42 (thực hiện Dự án khu KT-QP Bắc Hải Sơn) vào Đoàn KT-QP B.27. Từ đó, Đoàn B.27 thực hiện 2 dự án khu KT-QP là Bình Liêu-Quảng Hà-Móng Cái và Bắc Hải Sơn. Các dự án khu KT-QP mà Đoàn đảm nhận chạy dọc chiều dài 118,8 km tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh với 64.639 ha đất tự nhiên thuộc địa bàn 10 xã và 78 thôn, bản; địa hình phức tạp, nhiều đồi núi cao, thung lũng, sông suối, dễ bị chia cắt về mùa mưa, lũ; đất đai nhiều nơi vẫn còn chông, mìn; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội (KT-XH) kém phát triển, đường sá đi lại rất khó khăn; kinh tế chậm phát triển; mật độ dân cư thấp, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, phân bố không đều; trình độ dân trí thấp; còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu; tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (31,2%); hệ thống chính trị ở các xã, phường phát triển không đều; lĩnh vực quốc phòng - an ninh (QP-AN) chưa được củng cố; an ninh,trật tự xã hội còn  phức tạp... Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ bước khởi đầu của một đơn vị vừa di chuyển vị trí đóng quân đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ mới, Đoàn nhanh chóng ổn định, củng cố nơi ăn, ở, làm việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, tích cực triển khai thực hiện dự án xây dựng khu KT-QP. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của dự án, Đoàn đã chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án khu KT-QP của Quân khu và các ngành, địa phương tỉnh Quảng Ninh tiến hành khảo sát, lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN trong vùng dự án và phân kỳ kế hoạch thực hiện; lồng ghép các chương trình đầu tư của Nhà nước, tỉnh, huyện (327, 135, 120...) vào vùng dự án, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch cũng như đầu tư nguồn lực. Theo đó, Đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chương trình dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất; quy hoạch và ổn định dân cư; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; vận động quần chúng, đưa văn hóa, y tế về thôn bản, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong vùng dự án vững mạnh. Xây d ự ng c ơ s ở h ạ t ầ ng được Đoàn ưu tiên trước một bước để phục vụ phát triển sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, bố trí lại dân cư, gắn với bảo đảm QP-AN. Tuy kế hoạch thực hiện đầu tư còn thấp và phải tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng Đoàn đã hoàn thành xây dựng trụ sở cho 5 lâm trường, gồm: nhà ở, nhà làm việc, trạm xá, nhà văn hóa với tổng diện tích 7.194 m 2 và các công trình cấp điện, nước; xây dựng tuyến đường liên xã phía Tây sông Bình Liêu dài 18 km, công trình thủy lợi Nà Làng-Phạ Chè-Cọ Hón (thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) với 8 km kênh mương, 4 đập ngăn nước dài 200m; xây dựng 9 tuyến kênh thủy lợi với tổng chiều dài 16,4 km và 5 trạm bơm, 2 trường học là Lục Phủ và Pò Hèn, 5 nhà văn hóa; phối hợp với địa phương xây dựng và đưa vào sử dụng 3 trạm thu phát truyền hình, 7 nhà văn hóa, 17 nhà trẻ, nhà mẫu giáo và trường học... V ề phát tri ể n s ả n xu ấ t, giúp dân xóa đ ói, gi ả m nghèo, Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án khuyến nông-khuyến lâm; dự án ổn định và phát triển sản xuất; dự án trồng rừng phòng hộ. Bằng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Ninh, các huyện trong vùng dự án, Đoàn đã khai thác triệt để tiềm năng đất đai còn hoang hoá trong vùng dự án để trồng rừng, trồng cây nguyên liệu, cây có giá trị kinh tế cao; mạnh dạn xây dựng các mô hình trang trại bằng sức của người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước để từng bước tạo yếu tố hàng hoá, dịch vụ hai đầ

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:53 - 20/08/2019

EUR25504.0526349.06

GBP27824.5428270.1

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết