Cạnh tranh giữa các nước lớn – nhìn từ cuộc xung đột ở Xy-ri

Cạnh tranh giữa các nước lớn – nhìn từ cuộc xung đột ở Xy-ri

QPTD -Thứ Sáu, 16/06/2017, 07:41 (GMT+7)
Tính đến nay, cuộc khủng hoảng chính trị ở Xy-ri đã kéo dài hơn 06 năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, một trong những nguyên nhân chủ yếu và sâu xa dẫn tới tình trạng này là, cuộc cạnh tranh địa chính trị quyết liệt giữa các nước lớn, trước hết là Mỹ và các nước phương Tây với Nga và Trung Quốc...

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Năm, 18/08/2016, 10:52 (GMT+7)
Trong lịch sử, mỗi cuộc cách mạng xã hội nổ ra, giành thắng lợi đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nhân tố quyết định là lực lượng tiên phong lãnh đạo và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là một cuộc cách mạng như thế. Đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận...

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120