Vài nét về đối ngoại và xây dựng tiềm lực đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc

Vài nét về đối ngoại và xây dựng tiềm lực đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc

QPTD -Thứ Hai, 14/06/2021, 10:26 (GMT+7)
Nghiên cứu lịch sử đối ngoại của Mỹ, Nga, Trung Quốc cho thấy, công tác xây dựng tiềm lực đối ngoại được các nước quan tâm, tiến hành với nhiều nội dung, hình thức, quy mô khác nhau, nhưng đều gắn với hoạt động quân sự, chiến tranh, nhằm đạt được mục tiêu chính trị, kinh tế và từng bước hoàn thiện theo tiến trình phát triển mỗi quốc gia.

Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng công tác

Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng công tác

QPTD -Thứ Năm, 22/02/2018, 07:42 (GMT+7)
Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ) có nhiệm vụ nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ sản xuất các loại thuốc phóng, thuốc nổ mạnh cho phát triển các loại vũ khí, đạn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Nhà máy X61 nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

Nhà máy X61 nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

QPTD -Thứ Hai, 14/08/2017, 14:04 (GMT+7)
Để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, Nhà máy tích cực đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các dây chuyền công nghệ đã được đầu tư, tiếp nhận, huấn luyện, khai thác, chuyển giao làm chủ quy trình công nghệ mới...

Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ở trong và ngoài nước

Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm ở trong và ngoài nước

QPTD -Thứ Ba, 23/12/2014, 17:19 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam, chiều 22-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt thân mặt Ðoàn đại biểu Cựu chiến binh Hội truyền thống Trường Sơn - Ðường Hồ Chí Minh,...

Tự do báo chí và tính Đảng của báo chí

Tự do báo chí và tính Đảng của báo chí

QPTD -Thứ Ba, 09/08/2011, 22:47 (GMT+7)

Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 30/6/2022.