Giá trị nhân văn, nhân đạo và hòa bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng bạo lực cách mạng

Giá trị nhân văn, nhân đạo và hòa bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sử dụng bạo lực cách mạng

QPTD -Thứ Tư, 24/07/2019, 08:24 (GMT+7)
Bạo lực cách mạng mang tính nhân văn, nhân đạo, hòa bình là tư tưởng đầu tiên và là nội dung cơ bản, quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về quân sự...

Tiếp tục con đường bạo lực cách mạng sau Hiệp định Pa-ri - từ chủ trương của Đảng đến hiện thực cách mạng

Tiếp tục con đường bạo lực cách mạng sau Hiệp định Pa-ri - từ chủ trương của Đảng đến hiện thực cách mạng

QPTD -Thứ Tư, 28/11/2018, 06:56 (GMT+7)
Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, trên hầu khắp các chiến trường, chính quyền Sài Gòn ráo riết sử dụng hành động quân sự, vi phạm Hiệp định một cách có hệ thống, cho nên phương pháp cách mạng trong giai đoạn mới được Đảng ta xác định là: vẫn cần phải chủ động tiến công địch, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và pháp lý…

Một hành động tội lỗi!

Một hành động tội lỗi!

QPTD -Thứ Tư, 28/03/2012, 09:24 (GMT+7)
Hiện nay, một số người đang lợi dụng không gian kỹ thuật số viết bài xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bôi nhọ lịch sử dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Có kẻ đã tưởng tượng ra “Bi kịch Việt Nam”, tạo cớ để các thế lực thù địch công kích vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là một hành động tội lỗi

Cách mạng Tháng Mười với nguồn lực "tác thành" cho cách mạng Việt Mam

Cách mạng Tháng Mười với nguồn lực “tác thành” cho cách mạng Việt Mam

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2011, 15:41 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười (CMTM) Nga, do giai cấp vô sản tiến hành thắng lợi, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở đầu thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới; ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng Việt Nam.

Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng tháng Mười

Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng tháng Mười

QPTD -Thứ Ba, 08/11/2011, 04:55 (GMT+7)
Ngày 07-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, đứng đầu là V.I. Lê-nin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười (CMTM) đã giành thắng lợi và đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. CMTM đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, bóc lột đứng lên làm cách mạng, tự giải phóng mình và tiến lên xây dựng CNXH.

Thói giả nhân, giả nghĩa của những kẻ đội lốt "chí sĩ yêu nước" thời nay

Thói giả nhân, giả nghĩa của những kẻ đội lốt “chí sĩ yêu nước” thời nay

QPTD -Thứ Hai, 10/10/2011, 14:51 (GMT+7)
Thời nay, được sống trong hòa bình, được học hành tử tế, thay vì phải báo ơn, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, một số người lại tìm mọi cách hại dân, hại nước, nhưng miệng luôn nói mình vì nước, vì dân. Người ta gọi đó là những kẻ đội lốt “chí sĩ yêu nước”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 26/02/2020

HCMSJC45.90046.700
Hà NộiSJC45.90046.720
Đà NẵngSJC45.90046.720

Thời tiết