Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội hiện nay

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2018, 09:04 (GMT+7)
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập, tiến bộ, trưởng thành và phát triển...

Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân đội

Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân đội

QPTD -Thứ Sáu, 06/03/2015, 15:34 (GMT+7)
Phát huy vai trò, nâng cao vị thế của phụ nữ nói chung, Phụ nữ Quân đội nói riêng trong sự nghiệp CNH,HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, “thực hiện bình đẳng giới và hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ” là chủ trương, mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta,...

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Công bố 13 Luật và 2 Nghị quyết của Quốc hội

Công bố 13 Luật và 2 Nghị quyết của Quốc hội

QPTD -Thứ Ba, 17/07/2012, 01:57 (GMT+7)
Ngày 16-7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 13 Luật và 2 Nghị quyết của Quốc hội vừa được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua.

Một báo cáo phản ánh sai sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Một báo cáo phản ánh sai sự thật về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 01/06/2012, 08:51 (GMT+7)
Hằng năm, cứ vào thời điểm này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại có cái gọi là \Báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền thế giới\. Năm nay, trong Báo cáo của họ, phần viết về Việt Nam, có nhiều nội dung hết sức sai trái, cố tình bóp méo tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Thông báo Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

QPTD -Thứ Ba, 15/05/2012, 14:35 (GMT+7)
Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, chiều 15/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc. Tạp chí QPTD trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QPTD -Thứ Ba, 15/05/2012, 14:17 (GMT+7)
Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả nổi bật của Hội nghị; đề nghị toàn Đảng, toàn dân và quân ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012.

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người

QPTD -Thứ Hai, 07/05/2012, 02:07 (GMT+7)
Trong số những vĩ nhân của lịch sử, C. Mác là nhà khoa học thiên tài và là nhà tư tưởng vĩ đại có những cống hiến to lớn, mang ý nghĩa thời đại đối với sự phát triển của tư tưởng nhân loại, nhất là tư tưởng về sự phát triển con người. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của C. Mác, có thể khẳng định vấn đề con người là điểm xuất phát và sự phát triển con người là mục đích cao nhất của học thuyết Mác.

Đảng và Nhà nước ta với quyền con người

Đảng và Nhà nước ta với quyền con người

QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2012, 08:13 (GMT+7)
Đối với các dân tộc thuộc địa, quyền con người là thành quả của cách mạng giải phóng dân tộc, nằm trong quyền dân tộc tự quyết; trong đó, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước là tiền đề, điều kiện tiên quyết. Ở Việt Nam, quyền con người là thành quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến, do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

QPTD -Thứ Tư, 11/04/2012, 14:27 (GMT+7)
Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nhi-cô Lô-pết. Tạp chí QPTD trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:24 - 23/08/2019

EUR25506.3526351.44

GBP27819.9528265.44

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết