Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm

Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm

QPTD -Thứ Sáu, 05/10/2018, 20:45 (GMT+7)
“… Không biết tự quyết, tự định cái gì, như vậy làm sao công tác phát triển được. Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có tay ta phải làm chứ. Nhưng tự động không phải tự tiện”1. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Tinh thần chủ động trong Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 59, ngày 05 tháng 10 năm 1945.

Chúng ta không được tự mãn

Chúng ta không được tự mãn

QPTD -Thứ Năm, 04/10/2018, 09:52 (GMT+7)
Trong bài viết “Một thắng lợi vẻ vang” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L, đăng trên Báo Nhân dân, số 2389, ngày 03 tháng 10 năm 1960, Người chỉ rõ: “Về mặt văn hóa, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thắng lợi vẻ vang. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn”.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2018

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2018

QPTD -Thứ Ba, 02/10/2018, 16:01 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 10-2018 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: TRƯƠNG THỊ MAI  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; Thượng tướng LÊ CHIÊM - Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong Quân đội; Trung tướng TRẦN THÁI BÌNH - Quan điểm xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Phải có tinh thần tự chỉ trích

Phải có tinh thần tự chỉ trích

QPTD -Thứ Tư, 26/09/2018, 15:46 (GMT+7)
Trong bài viết “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích”, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc, số 51, ngày 26 tháng 9 năm 1945, ký bút danh Chiến Thắng. Người nhấn mạnh: “Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách

QPTD -Chủ Nhật, 23/09/2018, 19:53 (GMT+7)
Trong bài viết “Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:  “Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”.

Làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt

Làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt

QPTD -Thứ Ba, 04/09/2018, 21:25 (GMT+7)
“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”1. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài viết “Những kinh nghiệm cần phải tránh trong công tác phát động quần chúng”, đăng trên Báo Nhân dân, số 221, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 9 năm 1954, bút danh “C.B”.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2018

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2018

QPTD -Thứ Bảy, 01/09/2018, 16:41 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 9-2018 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: VÕ VĂN THƯỞNG “Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”; Thiếu tướng NGÔ MINH TIẾN “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới”; Trung tướng TRẦN VIỆT KHOA “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh - quan điểm cơ bản của Đảng trong Chiến lược Quốc phòng”,… và bài viết của các tác giả khác.

Cuộc kháng Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ 19 - Bài học khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

Cuộc kháng Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ 19 - Bài học khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

QPTD -Thứ Sáu, 31/08/2018, 15:15 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 160 năm kháng Pháp (1858 - 2018) của nhân dân ta, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có bài viết về bài học khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết....

Thắng lợi nhất định về ta

Thắng lợi nhất định về ta

QPTD -Chủ Nhật, 26/08/2018, 09:30 (GMT+7)
“Quân và dân ta cố gắng thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia và tiết kiệm, thì tình hình giặc sẽ bi hơn nữa và thắng lợi nhất định về ta”1. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương” đăng trên Báo Cứu quốc, số 2151, ngày 26 tháng 8 năm 1952.

Lợi ích của Đảng

Lợi ích của Đảng

QPTD -Thứ Tư, 22/08/2018, 09:48 (GMT+7)
Trong bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác ”1, đăng trên Báo Nhân dân số 217, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 1954 (bút danh C.B),...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Đúng 9 giờ ngày 22-10-2018, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:39 - 23/10/2018

EUR26658.0826976.15

GBP30140.6730623.16

USD2330023390

Giá vàng

Cập nhật : 15:32 - 22/10/2018

HCMSJC36.47036.610
Hà NộiSJC36.47036.630
Đà NẵngSJC36.47036.630

Thời tiết