Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 07/12/2020, 09:34 (GMT+7)
Xác định, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Lai Châu tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Lai Châu tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2020, 08:20 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về xây dựng lượng lượng vũ trang nhân dân, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, bảo đảm đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 17/09/2018, 09:37 (GMT+7)
Trên cơ sở Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ, Quân khu tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quân số, vũ khí, trang bị, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh, đồng bộ” cho các cơ quan, đơn vị theo đúng biên chế, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ...

Lào Cai xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Lào Cai xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Sáu, 26/04/2013, 22:48 (GMT+7)
Để đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã xác định phải xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ

Xây dựng lực lượng vũ trang Sóc Trăng vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Sóc Trăng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Ba, 21/06/2011, 14:45 (GMT+7)
Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời kỳ CNH,HĐH đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều biện pháp tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470