Phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành mệnh lệnh

Phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành mệnh lệnh

QPTD -Thứ Hai, 29/10/2018, 07:03 (GMT+7)
Kỷ luật là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Chấp hành kỷ luật là một nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức

Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức

QPTD -Thứ Hai, 22/10/2018, 14:32 (GMT+7)
Kỷ luật là yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Chấp hành kỷ luật là một nguyên tắc trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là điều kiện bảo đảm sự tập trung thống nhất cao về ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn quân tiếp tục nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

Toàn quân tiếp tục nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Kỷ luật tự giác, nghiêm minh là bản chất, truyền thống và là cơ sở tạo nên sức mạnh của Quân đội ta. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi quân nhân phải không ngừng nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 11/05/2017, 07:46 (GMT+7)
Để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, với vị trí là khâu đầu tiên giúp tuyển chọn nguồn “đầu vào”, công tác tuyển sinh quân sự phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, đảm bảo ngày càng chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Ngành Quân khí nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

Ngành Quân khí nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2016, 07:59 (GMT+7)
Trước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới, Ngành tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác quân khí; trong đó, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác kỹ thuật quân khí; đẩy mạnh bảo quản...

Trường Sĩ quan Chính trị với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị

QPTD -Thứ Năm, 24/12/2015, 17:56 (GMT+7)
Xây dựng về chính trị là vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân,...

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 13/07/2015, 15:56 (GMT+7)
Những năm qua, tiến trình cải cách tư pháp nói chung, trong Quân đội nói riêng được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”,...

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 11/12/2014, 22:01 (GMT+7)
70 năm đã đi qua, nhưng Chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn; tiếp tục soi rọi cho sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nói riêng; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, một Cương lĩnh quân sự lịch sử của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 11/12/2014, 22:01 (GMT+7)
70 năm đã đi qua, nhưng Chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn; tiếp tục soi rọi cho sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nói riêng; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung

Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 08/12/2014, 21:36 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tham luận của Thượng tướng NGUYỄN THÀNH CUNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội thảo khoa học: “Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị”.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên
Chiều 26-11, với 92,96% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:03 - 9/12/2019

EUR25406.7226248.54

GBP30116.2930598.59

USD2312023240

Giá vàng

Thời tiết