Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 10/01/2020, 09:34 (GMT+7)
Trước mắt, Viện tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, đi sâu nghiên cứu, dự báo làm rõ cơ sở lý luận của các vấn đề do thực tiễn đặt ra, nhất là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong điều kiện mới, để kịp thời phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới....

Hội thảo khoa học Tư liệu sách "Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng"

Hội thảo khoa học Tư liệu sách "Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng"

QPTD -Thứ Sáu, 06/10/2017, 21:45 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, sáng 06-10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học Tư liệu sách “Hồ Chí Minh nói về quân sự, quốc phòng”. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì Hội thảo...

Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Viện Chiến lược Quốc phòng vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 15/01/2015, 16:16 (GMT+7)
Trong suốt 25 năm qua, kể từ khi thành lập, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viện luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trí tuệ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Viện đang tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,...

Tin, thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 2-2013

Tin, thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên Quý 2-2013

QPTD -Thứ Ba, 18/06/2013, 19:55 (GMT+7)
Thời gian qua, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã nhận được tin thư, bài và ảnh của các đồng chí sau: Trần Nam Chuân (Viện Chiến Lược Quốc phòng, BQP); Nguyễn Đông Tùng (BTL BĐBP); Trần Đăng Bộ, Phạm Văn Nhuận (Viện KHXHNVQS); Nguyễn Mai Bộ (Tòa án QSTƯ); Đặng Việt Thủy (Nxb QĐND)...

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 19/11/2012, 15:13 (GMT+7)
Nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng là quá trình phân tích, đánh giá tình hình bằng các phương pháp, công cụ khoa học, đưa ra nhận định về tương lai cả về xu hướng chung và những đột biến, các tình huống quốc phòng. Qua đó, cung cấp cho Đảng, Nhà nước những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

ASEAN tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên biển

ASEAN tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên biển

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2012, 15:51 (GMT+7)
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) rất coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; coi đây là một mặt hợp tác quan trọng góp phần giữ vững an ninh, ổn định, sự phát triển ở Biển Đông và xây dựng Cộng đồng ASEAN về Chính trị - An ninh vào năm 2015.

Cơ sở pháp lý quốc tế của hoạt động gìn giữ hòa bình và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Cơ sở pháp lý quốc tế của hoạt động gìn giữ hòa bình và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

QPTD -Thứ Tư, 16/05/2012, 16:54 (GMT+7)
Thành lập từ năm 1948, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, hòa bình của thế giới. Bài viết này đề cập khái quát cơ sở pháp lý của hoạt động gìn giữ hòa bình; cách thức tổ chức, những thành công và hạn chế của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong hơn 60 năm qua.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng

QPTD -Thứ Năm, 05/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện tốt nội dung này sẽ giúp chúng ta chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra, hạn chế được nguy cơ và tận dụng tốt thời cơ do toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế mang lại.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 08/08/2011, 03:51 (GMT+7)
Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), nghệ thuật quân sự (NTQS), an ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch” 1 . Đây là vấn đề không hoàn toàn mới, nhưng có tính cấp thiết trong tình hình hiện nay. Vì vậy, NCKH, phát triển NTQS cần tiếp tục được đẩy mạnh với nội hàm mới, giải pháp phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2011, 13:43 (GMT+7)
Chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nội dung quan trọng cần được nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 23-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 43,
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết