Không thể phủ nhận vai trò của V.I. Lê-nin đối với cách mạng vô sản

Không thể phủ nhận vai trò của V.I. Lê-nin đối với cách mạng vô sản

QPTD -Thứ Năm, 20/04/2017, 18:25 (GMT+7)
V.I. Lê-nin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác - Lê-nin; là người sáng lập Nhà nước Xô-viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới...

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Lê-nin

Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Lê-nin

QPTD -Thứ Sáu, 08/04/2016, 07:52 (GMT+7)
Quá trình lãnh đạo, tổ chức giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười và đấu tranh tư tưởng lý luận, V.I. Lê-nin đã phát triển một loạt vấn đề lý luận rất mới, giải quyết đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn...

Cách mạng Tháng Mười - những giá trị thời đại không thể phủ nhận.

Cách mạng Tháng Mười - những giá trị thời đại không thể phủ nhận.

QPTD -Chủ Nhật, 08/11/2015, 15:23 (GMT+7)
Cách đây 98 năm, đông đảo quần chúng công nhân, binh lính và nông dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga do V.I. Lê-nin đứng đầu đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại,...

Vận dụng tư tưởng V.I. Lê-nin về chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Vận dụng tư tưởng V.I. Lê-nin về chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 21/04/2015, 10:07 (GMT+7)
V.I. Lê-nin - lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, đã cống hiến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhiều luận điểm có giá trị thời đại sâu sắc. Luận điểm về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc XHCN là một trong số đó,...

V.I. Lê-nin với vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay

V.I. Lê-nin với vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 06/11/2014, 22:07 (GMT+7)
Vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen về vũ trang toàn dân, V.I. Lê-nin đã xây dựng Học thuyết bảo vệ tổ quốc, làm cơ sở để lãnh đạo công cuộc bảo vệ Nhà nước Xô-viết và chế độ XHCN trước sự tấn công xâm lược của kẻ thù. Ngày nay, thế giới có nhiều đổi thay, nhưng tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

V.I. Lê-nin với vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay

V.I. Lê-nin với vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 06/11/2014, 22:07 (GMT+7)
Vận dụng, phát triển sáng tạo quan điểm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen về vũ trang toàn dân, V.I. Lê-nin đã xây dựng Học thuyết bảo vệ tổ quốc, làm cơ sở để lãnh đạo công cuộc bảo vệ Nhà nước Xô-viết và chế độ XHCN trước sự tấn công xâm lược của kẻ thù. Ngày nay, thế giới có nhiều đổi thay, nhưng tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Giá trị hiện thực của học thuyết V.I. Lê-nin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Giá trị hiện thực của học thuyết V.I. Lê-nin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

QPTD -Thứ Sáu, 18/04/2014, 17:31 (GMT+7)
Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN là một di sản lý luận quý báu, một cống hiến quan trọng của V.I. Lê-nin vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác, đáp ứng yêu cầu bức thiết bảo vệ chế độ mới ở nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười (1917) và có giá trị to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, với sự nghiệp bảo vệ CNXH.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác lý luận trong Quân đội

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với công tác lý luận trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 30/12/2013, 15:18 (GMT+7)
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của V.I. Lê-nin về vai trò của lý luận cách mạng đối với phong trào cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có những đóng góp to lớn vào xây dựng và phát triển công tác lý luận trong Quân đội,...

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2013, 18:57 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước kiểu mới - Nhà nước XHCN ở Nga, hiện thực hóa luận điểm của V.I. Lê-nin: “Cách mạng vô sản có thể thành công trong một nước”; đồng thời, mở đầu một kỷ nguyên mới - quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới,...

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Tuyên bố chung giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan
Nhân chuyến thăm Vương quốc Thái Lan từ ngày 17 đến 19-8 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Prayut Chan-ocha, hai bên đã ký Tuyên bố chung. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân giới thiệu toàn văn như sau...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 01:32 - 23/08/2017

EUR26626.426957.92

GBP28922.0629385.73

USD2269022760

Giá vàng

Cập nhật : 14:06 - 22/08/2017

HCMSJC36.25036.450
Hà NộiSJC36.25036.470
Đà NẵngSJC36.25036.470

Thời tiết