Tiếp nối truyền thống "Thủ đô Kháng chiến", Tuyên Quang thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược

Tiếp nối truyền thống “Thủ đô Kháng chiến”, Tuyên Quang thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược

QPTD -Thứ Năm, 13/08/2020, 06:53 (GMT+7)
Tuyên Quang có vị trí chiến lược quan trọng, nơi đây đã được lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và là “Thủ đô Kháng chiến” trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Phát huy truyền thống Thủ đô kháng chiến, Tuyên Quang thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Phát huy truyền thống Thủ đô kháng chiến, Tuyên Quang thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Hai, 13/01/2020, 08:14 (GMT+7)
Tỉnh chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các đối tượng phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân...

Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật

Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật

QPTD -Thứ Hai, 15/04/2019, 09:16 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cụ thể, sát với từng đối tượng, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi dễ phát sinh tiêu cực..

Kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở Tuyên Quang

Kinh nghiệm tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở Tuyên Quang

QPTD -Thứ Hai, 17/04/2017, 07:55 (GMT+7)
Những năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang Tuyên Quang được tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị...

Thêm 12 tỉnh công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Thêm 12 tỉnh công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

QPTD -Thứ Ba, 31/05/2016, 07:57 (GMT+7)
Ngày 30-5, Ủy ban bầu cử các tỉnh Trà Vinh, Tuyên Quang, Tiền Giang, Long An, Hà Nam, Phú Yên, Yên Bái, Thái Nguyên, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Quảng Trị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp...

Chủ tịch nước phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chủ tịch nước phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

QPTD -Thứ Ba, 16/02/2016, 16:32 (GMT+7)
Ngày 15/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dự Lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang...

Tuyên Quang xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên Quang xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội

QPTD -Thứ Ba, 16/02/2016, 08:02 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo cơ sở để thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Xây dựng Tuyên Quang xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng

Xây dựng Tuyên Quang xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng

QPTD -Thứ Ba, 18/08/2015, 14:56 (GMT+7)
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, vượt qua khó khăn, thách thức, những năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, nhất trí, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nỗ lực khai thác tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn,...

Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 17/08/2015, 15:27 (GMT+7)
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc và thời đại. Đồng thời, là dịp tốt để chúng ta nhìn lại chặng đường cách mạng 70 năm qua, giáo dục truyền thống, khí phách dân tộc...

Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 17/08/2015, 15:27 (GMT+7)
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc và thời đại. Đồng thời, là dịp tốt để chúng ta nhìn lại chặng đường cách mạng 70 năm qua, giáo dục truyền thống, khí phách dân tộc...

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết