Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19

Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19

QPTD -Thứ Tư, 15/05/2019, 16:15 (GMT+7)
Sáng 15-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19. Dự buổi trao giải có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012

Tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012

QPTD -Thứ Tư, 22/05/2013, 08:01 (GMT+7)
Sáng 21-5, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012 và tổng kết, trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ XIII.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 15:00 (GMT+7)
Thanh niên Quân đội là một bộ phận của thanh niên Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng này cũng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Làm theo gương Bác - động lực để Trung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

Làm theo gương Bác - động lực để Trung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 19/03/2012, 13:19 (GMT+7)
Trước yêu cầu mới của tình hình, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 131 (Quân chủng Hải quân) xác định: phảI đẩy mạnh việc hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, coi đó là động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành Kỹ thuật Binh đoàn Hương Giang đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Binh đoàn Hương Giang đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:15 (GMT+7)
Ngành Kỹ thuật Binh đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm kỹ thuật; trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm cho các lực lượng của Binh đoàn sẵn sàng cơ động chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thông tin quân sự

Xây dựng nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thông tin quân sự

QPTD -Thứ Sáu, 09/09/2011, 01:05 (GMT+7)
Thấm nhuần tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Binh chủng Thông tin liên lạc đã và đang tích cực xây dựng nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá thông tin quân sự, góp phần thiết thực xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới hình thức và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong Quân đội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, đưa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển cả bề rộng và chiều sâu...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:48 - 21/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết