Trung đoàn 64 tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại

Trung đoàn 64 tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 22/05/2017, 07:47 (GMT+7)
Trước yêu cầu đòi hỏi cao, để cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị hiện đại, Trung đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, tích cực nghiên cứu đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, thực hiện huấn luyện toàn diện nhưng chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm...

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.