Trung đoàn 148 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trung đoàn 148 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 18/11/2019, 08:18 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện mặt công tác này hằng năm, hằng quý, bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng...

Trung đoàn 148 chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện

Trung đoàn 148 chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 17/12/2015, 15:07 (GMT+7)
Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội đặt ra yêu cầu ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định phải tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết vững mạnh về chính trị,...

Trung đoàn 148 gắn giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý tư tưởng

Trung đoàn 148 gắn giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý tư tưởng

QPTD -Thứ Hai, 24/02/2014, 17:12 (GMT+7)
Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ của mình, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 148 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý tư tưởng,...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết