Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

QPTD -Thứ Năm, 28/11/2019, 13:16 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tới mọi đảng viên, quần chúng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2019

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2019

QPTD -Thứ Sáu, 01/11/2019, 07:03 (GMT+7)
Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 11-2019, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiên định bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng”; Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG “Tiếp tục xây dựng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong thời kỳ mới”; Trung tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG “Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc”,… và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Trung đoàn bộ binh 1 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Trung đoàn bộ binh 1 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 07/02/2019, 11:02 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn tiến hành rà soát, điều chỉnh, kiện toàn đủ cán bộ huấn luyện ở đơn vị, ưu tiên sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt cho đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới...

Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 08/01/2018, 08:41 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 765, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ...

Những trọng tâm công tác huấn luyện năm 2016

Những trọng tâm công tác huấn luyện năm 2016

QPTD -Thứ Hai, 15/02/2016, 09:34 (GMT+7)
Năm 2015, công tác huấn luyện trong toàn quân có bước chuyển biến tích cực, toàn diện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đó, các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội cần quán triệt, nắm vững phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đã xác định.

Quân khu 1 tăng cường tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Quân khu 1 tăng cường tiềm lực quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 24/09/2015, 13:50 (GMT+7)
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Việt Bắc, 70 năm qua, lực lượng vũ trang và các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 đã không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ địa bàn và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia,...

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang - kết quả và kinh nghiệm

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang - kết quả và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 14/05/2015, 14:05 (GMT+7)
Trong những năm qua, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tương đối toàn diện,...

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện tốt Cuộc vận động 50*

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện tốt Cuộc vận động 50*

QPTD -Thứ Năm, 20/11/2014, 16:35 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động 50, những năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1, nòng cốt là ngành Kỹ thuật Quân khu đã triển khai toàn diện các nội dung của Cuộc vận động, đưa Cuộc vận động phát triển vào chiều sâu và đạt kết quả tích cực,...

Lực lượng vũ trang Bắc Giang phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Lực lượng vũ trang Bắc Giang phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Sáu, 28/02/2014, 10:41 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự và tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) Tỉnh vững chắc

Sư đoàn Phòng không 361 huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài

Sư đoàn Phòng không 361 huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài

QPTD -Thứ Sáu, 28/02/2014, 10:41 (GMT+7)
Huấn luyện, khai thác, sử dụng, làm chủ các loại VK,KT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết