"Tam quyền phân lập" không phải là sự lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước của Việt Nam

“Tam quyền phân lập” không phải là sự lựa chọn mô hình tổ chức nhà nước của Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 11/09/2017, 13:25 (GMT+7)
Điều 2, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân” nên “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Do đó, mô hình tổ chức nhà nước pháp quyền ở Việt Nam không phải và không thể “tam quyền phân lập”...

Tam quyền phân lập không phù hợp với Việt Nam

Tam quyền phân lập không phù hợp với Việt Nam

QPTD -Thứ Ba, 09/04/2013, 10:13 (GMT+7)
Gần đây, lợi dụng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số cá nhân đã cổ xúy cho việc thực hiện cái gọi là “tam quyền phân lập”. Nghe qua, tưởng là “xây dựng”. Xét kỹ mới thấy, đó chỉ là cái bẫy, khiến ta vô tình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2012, 03:23 (GMT+7)
Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường nhập nhèm giữa quyền con người và quyền công dân để vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền con người. Thủ đoạn mà họ thường dùng là tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân; trong khi đó, quyền con người và quyền công dân là không đồng nhất.

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

QPTD -Thứ Sáu, 03/08/2012, 02:54 (GMT+7)
Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta. Chúng cho rằng, Nhà nước pháp quyền là “của riêng” CNTB, còn Nhà nước ta là Nhà nước “đảng trị”…() Thực chất có phải như vậy?

Điều 4 Hiến pháp 1992 và nền dân chủ của chúng ta

Điều 4 Hiến pháp 1992 và nền dân chủ của chúng ta

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 03:03 (GMT+7)
Lợi dụng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang dấy lên làn sóng xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, lãnh tụ và chế độ xã hội ta. Một trong những trọng điểm mà họ tập trung chống phá là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được ghi trong bản Hiến pháp năm 1992.

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

QPTD -Thứ Ba, 08/05/2012, 01:27 (GMT+7)
Sáng 07-5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc, gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận và kêu gọi Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2012, 11:44 (GMT+7)
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề có ý nghĩa quyết định để làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đó cũng là nhiệm vụ cấp bách về công tác xây dựng Đảng mà Hội nghị Trung ương 4, khóa XI đặt ra.

Phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, độc đoán, mất dân chủ?

Phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, độc đoán, mất dân chủ?

QPTD -Chủ Nhật, 05/02/2012, 14:16 (GMT+7)
Lợi dụng Đảng và Nhà nước ta đang tổ chức thảo luận, lấy ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tập trung xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo Đảng ta là “độc tài, độc đoán, mất dân chủ” với mục tiêu nhằm xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội.

Phong trào “Chiếm phố Uôn” làm lung lay giá trị "dân chủ, nhân quyền" nước Mỹ

Phong trào “Chiếm phố Uôn” làm lung lay giá trị "dân chủ, nhân quyền" nước Mỹ

QPTD -Thứ Tư, 30/11/2011, 06:47 (GMT+7)
Phong trào “Chiếm phố Uôn” (OWS) không chiếm được phố Uôn hay bất cứ đường phố nào khác của nước Mỹ; nhưng nó mang nhiều ý nghĩa, nói lên rất nhiều điều .

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470